Khắc phục đăng nhập từ người lạ hoặc tấn công tài khoản Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 18-06-2022

Khi bạn sử dụng tài khoản Samsung của mình, bạn có thể phát hiện ra hoạt động đáng nghi ngờ mà bạn chưa từng cho phép. Hãy tìm hiểu các giải pháp cần làm khi phát hiện bất kỳ hành động truy cập trái phép vào tài khoản Samsung.

View of the Recent account activity screen in Samsung Account.

Trước tiên, hãy kiểm tra hoạt động của Tài khoản Samsung của bạn.

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thông tin nào sau đây trong tài khoản của mình, điều này có thể có nghĩa là tài khoản của bạn đang được người khác sử dụng.

1 Email thông báo đăng nhập mới mặc dù bạn không đăng nhập.
2 Bất kỳ thay đổi nào trong cài đặt của bạn.
3 Bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản của bạn mà bạn chưa từng thao tác.

Kiểm tra hoạt động trái phép từ thiết bị di động của bạn:

Bước 1. Vào cài đặt thiết bị và chọn vào hồ sơ tài khoản Samsung của bạn. Bước 1. Vào cài đặt thiết bị và chọn vào hồ sơ tài khoản Samsung của bạn.

Bước 1. Vào cài đặt thiết bị và chọn vào hồ sơ tài khoản Samsung của bạn.

Bước 2. Chọn “Thiết bị” để kiểm tra xem có bất kỳ hành động nào trong tài khoản của bạn mà bạn không cho phép hay không. Bước 2. Chọn “Thiết bị” để kiểm tra xem có bất kỳ hành động nào trong tài khoản của bạn mà bạn không cho phép hay không.

Bước 2. Chọn “Thiết bị” để kiểm tra xem có bất kỳ hành động nào trong tài khoản của bạn mà bạn không cho phép hay không.

Kiểm tra hoạt động trái phép từ trang web Samsung:

Bước 1. Truy cập trang web Samsung Account và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bước 1. Truy cập trang web Samsung Account và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 1. Truy cập trang web Samsung Account và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2. Vào hồ sơ tài khoản Samsung của bạn và chọn thẻ "Bảo mật". Bước 2. Vào hồ sơ tài khoản Samsung của bạn và chọn thẻ "Bảo mật".

Bước 2. Vào hồ sơ tài khoản Samsung của bạn và chọn thẻ "Bảo mật".

Bước 3. Vào “Tài khoản và hoạt động gần đây”, nhấp vào mũi tên bên phải để xem lại hoạt động tài khoản của bạn. Bước 3. Vào “Tài khoản và hoạt động gần đây”, nhấp vào mũi tên bên phải để xem lại hoạt động tài khoản của bạn.

Bước 3. Vào “Tài khoản và hoạt động gần đây”, nhấp vào mũi tên bên phải để xem lại hoạt động tài khoản của bạn.

4 Bất kỳ hoạt động không xác định nào trong bất kỳ dịch vụ nào bạn sử dụng. Ví dụ:
  • Dữ liệu đám mây: Tìm kiếm bất kỳ hoạt động sao lưu, đồng bộ hoặc xóa nào mà bạn không thực hiện. 
  • Galaxy Store / Galaxy Themes: Tìm kiếm mọi giao dịch mua không xác định hoặc lịch sử mua đã bị xóa.

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm, hãy làm theo các bước sau để tăng cường bảo mật:

1 Thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức. Mật khẩu của bạn phải luôn là mật khẩu mới đủ mạnh và bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên. Không sử dụng cùng một mật khẩu cho các dịch vụ khác.
2 Thiết lập xác thực hai bước như sau:
  • Thiết bị di động: Vào cài đặt, chọn “Quản lý tài khoản”, chạm vào Samsung account, nhấp vào “Hồ sơ của tôi”, chọn “Bảo mật và quyền riêng tư” và chạm vào “Xác minh hai bước”. 
  • Trang web Samsung Account: truy cập trang web và đăng nhập bằng tài khoản Samsung của bạn. Chọn “Bảo mật ” và nhấn vào “Bật xác thực hai bước”.

Cảm ơn phản hồi của bạn