Không nhận được danh mục đã mua sau khi thanh toán thành công

Ngày cập nhật gần nhất : 05-06-2022

Tùy thuộc vào trạng thái kết nối mạng của bạn, việc phân phối các danh mục mặt hàng trong ứng dụng có thể bị trì hoãn. Vui lòng đóng Galaxy Store và kiểm tra lịch sử mua hàng trên Galaxy Store của bạn bằng các bước sau:

Bước 1. Khởi chạy Galaxy Store trong điện thoại của bạn. Bước 1. Khởi chạy Galaxy Store trong điện thoại của bạn.

Bước 1. Khởi chạy Galaxy Store.

Nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở dưới cùng bên phải. Nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở dưới cùng bên phải.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính.

Chạm vào “Biên lai” trong màn hình menu Galaxy. Chạm vào “Biên lai” trong màn hình menu Galaxy.

Bước 3. Nhấn vào “Biên lai”.

Step 4. Tap the “Items” tab in the Receipts screen. Step 4. Tap the “Items” tab in the Receipts screen.

Bước 4. Tap “Items”.

Nếu bạn vẫn chưa nhận được mặt hàng trong ứng dụng, hãy kiểm tra xem sản phẩm đã được giao cho bạn chưa. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách làm theo các bước tiếp theo:

Bước 1. Khởi chạy Galaxy Store trong điện thoại của bạn. Bước 1. Khởi chạy Galaxy Store trong điện thoại của bạn.

Bước 1. Khởi chạy Galaxy Store.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở dưới cùng bên phải. Bước 2. Nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở dưới cùng bên phải.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính.

Bước 3. Trang menu Galaxy Store với bánh xe Cài đặt được đánh dấu. Bước 3. Trang menu Galaxy Store với bánh xe Cài đặt được đánh dấu.

Bước 3. Nhấn vào biểu tượng cài đặt nằm ở trên cùng bên phải của menu Galaxy Store.

Bước 4. Trang cài đặt có “Liên hệ với chúng tôi” được đánh dấu. Bước 4. Trang cài đặt có “Liên hệ với chúng tôi” được đánh dấu.

Bước 4. Nhấn vào “Liên hệ với chúng tôi”.

Nếu bạn cần kiểm tra biên nhận của mình để biết thông tin Galaxy Store, chẳng hạn như số đơn đặt hàng, lịch sử mua hàng hoặc phương thức thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1. Trang chính của Galaxy Store với tùy chọn “Menu” được đánh dấu. Bước 1. Trang chính của Galaxy Store với tùy chọn “Menu” được đánh dấu.

Bước 1. Khởi chạy Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính.

Bước 2. Trang menu Galaxy Store với tùy chọn “Biên lai” được đánh dấu. Bước 2. Trang menu Galaxy Store với tùy chọn “Biên lai” được đánh dấu.

Bước 2. Nhấn vào “Biên nhận”.

Bước 3. Trang biên nhận của Galaxy Store với tùy chọn “Mặt hàng” được đánh dấu. Bước 3. Trang biên nhận của Galaxy Store với tùy chọn “Mặt hàng” được đánh dấu.

Bước 3. Nhấn vào “Các mục”.

Bước 4. Trang Các mặt hàng trong cửa hàng Galaxy với tùy chọn “Chi tiết mặt hàng” được đánh dấu. Bước 4. Trang Các mặt hàng trong cửa hàng Galaxy với tùy chọn “Chi tiết mặt hàng” được đánh dấu.

Bước 4. Nhấn vào một mục để xem biên nhận.

Cảm ơn phản hồi của bạn