Trang Chủ Delivery

Date
Daily Weekly Monthly
Làm mới
Order number
Date
Loại quà tặng
Tỉnh/Thành Phố
Tên khách hàng
TA
Trạng thái
Mã vận đơn
TAT
 
Trang: /600

Quản Lý Khách Hàng

Mã đăng nhập
Tên khách hàng
Điện thoại
Email
Tỉnh/thành phố
Status
Đơn hàng
Trang:

Tạo Đơn Hàng

*Vui lòng chọn quà
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
Diễn giải:
Chưa có tập tin
Đã tạo thành công

Tạo Nhiều Đơn Hàng

Số lượng khách hàng đang xử lý tạo đơn hàng: 11
Sản phẩm abc đã hết hàng
*Vui lòng chọn quà
Đăng tải (csv,xls,xlsx): File mẫu
Gửi tin nhắn sms cho khách hàng:
Chưa có tập tin
Đã tạo thành công