Có cần cài đặt thêm chức năng để vắt khô hơn cho máy giặt WA72H4000 không?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Trước khi bấm nút START để giặt, bạn có thể chọn thêm chức năng vắt khô trên máy. Khi đó ở chu trình vắt, máy sẽ thực hiện chức năng vắt lâu hơn để cho quần áo của bạn được khô hơn. Lưu ý khi thực hiện chức năng vắt khô, những quần áo mỏng bạn nên sắp xếp giặt riêng hoặc đặt trong túi lưới để không bị hư hại.

1 

Cảm ơn phản hồi của bạn