Tủ lạnh RS21HKLMR1/XSV báo đỏ ở đèn Filter

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

Đèn đỏ Filter báo hiệu thời gian sử dụng bộ lọc đã quá 6 tháng và cần thay bộ lọc mới để đảm bảo vệ sinh. Nếu khách hàng không sử dụng nguồn nước ngoài thì chỉ ấn và giữ phím ice type  trong 3 giây để khởi động lại (reset) bộ đếm thời gian.

Cảm ơn phản hồi của bạn