Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Trước khi làm sạch các bộ lọc cặn, hãy chắc chắn đã rút máy giặt ra khỏi nguồn điện. 

Chú ý: Không mở nắp bộ lọc trong khi máy đang chạy vì nước nóng có thể bị văng ra.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Nếu cặn bẩn bị tích tụ ở bộ lọc cặn, hiệu suất tạo bọt của tính năng Eco Bubble sẽ bị giảm.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Hãy chuẩn bị sẵn 1 vật dụng để chứa nước.

Lưu ý: Lượng nước còn lại có thể khá nhiều, hãy sử dụng 1 vật dụng đủ để chứa 1 lượng nước lớn (ví dụ: 1 cái thau lớn).

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Mở nắp lọc (A) bằng cách nhấn nút xuống và kéo ra.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Mở nắp ống nước khẩn cấp (B) bằng cách kéo nó ra.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Giữ chắc nắp ở đầu của ống thoát nước khẩn cấp (C) và từ từ kéo nó ra. 

Lưu ý: Giữ nắp ở phần cuối của ống thoát nước khẩn cấp (C) và kéo nó ra thật chậm.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Chuẩn bị vải khô.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Tháo nắp bộ lọc cặn (D) bằng cách xoay sang trái.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Làm sạch tất cả các loại bẩn và những vật liệu khác trên bộ lọc cặn. Hãy đảm bảo rằng cánh quạt bơm thoát nước phía sau bộ lọc cặn không bị kẹt.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Lắp lại nắp lọc cặn vào đúng vị trí thật chặt bằng cách xoay sang phải.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Lắp lại nắp ống thoát khẩn cấp.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Bảo đảm rằng đậy nắp bộ lọc cặn sau khi vệ sinh bộ lọc. Nếu không, máy giặt của bạn có thể bị hoạt động sai hoặc rỉ nước.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Đóng nắp bộ lọc.

Làm thế nào để vệ sinh bộ lọc cặn?

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn