Cách sử dụng tính năng Samsung Smart Care

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

■ Smart Care (Chăm sóc Thông minh) là gì?
Chức năng này cho phép bạn kiểm tra tình trạng của máy giặt bằng cách sử dụng điện thoại thông minh.
 
■ Chức năng Smart Care (Chăm sóc Thông minh) được tối ưu hóa cho:
- Galaxy S, Galaxy S2 và các sản phẩm về sau.
- iPhone 4 và iPhone 4S và các sản phẩm về sau.
Khuyến cáo: các hệ điều hành Android 4.0 (ICS) hoặc cao hơn.
 
■ Tải về ứng dụng 'Samsung Smart Washer':
Tải xuống Ứng dụng Giặt của Samsung cho điện thoại di động từ chợ ứng dụng Android hoặc cửa hàng Ứng dụng Apple. (Từ tìm kiếm: Samsung Smart Washer).
 
■ Sử dụng:

1 Chức năng Smart Care (Chăm sóc Thông minh) có thể hoạt động nếu không có nút nào được nhấn sau khi bật máy giặt.
2 Nhấn và giữ đồng thời 2 nút Spin (Vắt) và Options (Tùy chọn) trong 3 giây để sử dụng chức năng Smart Care (Chăm sóc Thông minh) khi xảy ra lỗi hoặc nếu bạn không nhấn bất kỳ nút nào kể từ khi bật máy giặt.
Sử dụng tính năng Smart Care (Chăm sóc Thông minh) thế nào?

※ Lịch sử mã lỗi bị xóa sau khi sử dụng chức năng này.

3 Nếu chức năng Smart Care (Chăm sóc Thông minh) được kích hoạt, đèn LED trên màn hình hiển thị cửa sổ xoay trong 2 hoặc 3 giây và sau đó đèn chỉ báo Smart Care (Chăm sóc Thông minh) phát sáng trên màn hình hiển thị.
Sử dụng tính năng Smart Care (Chăm sóc Thông minh) thế nào?
4 Chạy ứng dụng Samsung Smart Washer trên điện thoại thông minh và bấm vào nút Kiểm tra thông minh.

※ “Chăm sóc Thông minh" có thể được thay đổi sang “Kiểm tra thông minh" tùy theo lựa chọn ngôn ngữ.  

5 Đưa máy ảnh của điện thoại thông minh vào Mã kiểm tra thông minh hiển thị trên bảng điều khiển hiển thị của máy giặt.

※ Nếu có ánh sáng từ một bóng đèn, bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn phản chiếu trên màn hình hiển thị của máy giặt, điện thoại thông minh có thể không nhận diện được Mã kiểm tra thông minh.
※ Nếu giữ điện thoại thông minh ở một góc quá rộng so với mặt trước của màn hình hiển thị, nó không có khả năng để nhận ra các mã lỗi. Để có kết quả tốt nhất, giữ điện thoại thông minh để mặt trước của màn hình hiển thị và điện thoại thông minh song song hoặc gần như song song.  

6 Nếu lấy nét chính xác, Mã kiểm tra thông minh sẽ tự động được nhận diện, và các thông tin chi tiết về tình trạng của máy giặt, các lỗi và các biện pháp khắc phục được hiển thị trên điện thoại thông minh.
7 Nếu điện thoại thông minh không nhận diện nhận ra Mã kiểm tra thông minh hơn hai lần, xin vui lòng nhập bằng tay mã lỗi hiển thị trên bảng điều khiển hiển thị của máy giặt vào ứng dụng Smart Care (Chăm sóc Thông minh).

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn