Làm cách nào để tắt chuông báo trên máy giặt Samsung?

Ngày cập nhật gần nhất : 11-02-2022

Nếu bạn muốn tắt âm thanh thông báo ở cuối chu trình giặt, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Thông tin dưới đây là một hướng dẫn chung cho máy giặt Samsung. Tuy nhiên, nếu bạn muốn các hướng dẫn cụ thể cho máy giặt của mình, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm.

Tắt âm thanh thông báo

Bạn có thể cài âm thanh thông báo ở cuối chu trình giặt là bật hoặc tắt khi cần thiết. Điều chỉnh đến chức năng 'bật / tắt' và chọn Tắt. Khi cài đặt được đặt thành Tắt, âm thanh khi kết thúc chu trình, thông báo và âm thanh tắt nguồn sẽ bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, các âm thanh khác vẫn sẽ được bật. Các âm thanh khi bạn nhấn các nút, được đặt theo mặc định và không thể tắt.

Khi bạn bật hoặc tắt âm thanh, cài đặt sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn khởi động lại máy giặt.

Chú ý: 

  • Các phương thức để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt âm thanh thông báo có thể khác nhau giữa các kiểu máy giặt.
  • Nếu bạn không thể tìm thấy chức năng trên máy giặt của mình, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm theo máy để biết chi tiết cụ thể.

Loại 1. Bảng điều khiển AI

Bước 1. Nhấn nút Options  (①) trong 5 giây.

Bước 2. Xoay núm tròn điều khiển  (②) để chọn 'Alarm settings'.

Bước 3. Nhấn biểu tượng O (③) để bật hoặc tắt thông báo.

washing machine how to turn off alarm on ai panel model

Loại 2. Bảng điều khiển LED

Bước 1. Nhấn Spin (①) và Options (②) đồng thời trong 5 giây.

Bước 2. Kiểm tra biểu tượng thông báo trên bảng điều khiển. (Đèn đỏ sẽ sáng bên cạnh biểu tượng chuông khi bật thông báo.)

washing machine how to turn off alarm on led panel model

Cảm ơn phản hồi của bạn