Cách sử dụng máy lọc không khí với SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 10-09-2021

SmartThings trực quan, đơn giản và hỗ trợ việc kiểm soát thiết bị của bạn dễ dàng hơn. Kết nối máy lọc không khí Samsung của bạn trên ứng dụng SmartThings và quản lý mọi thứ bằng thao tác chạm đơn giản.

Thưởng thức các tính năng khác nhau của máy lọc không khí với SmartThings

Để sử dụng nhiều chức năng máy lọc không khí thuận tiện, hãy kết nối thiết bị với ứng dụng SmartThings trên điện thoại thông minh của bạn. 

Đảm bảo máy lọc không khí và điện thoại thông minh của bạn được kết nối với cùng mạng Wi-Fi trước khi bắt đầu. Tất cả các chức năng có sẵn với kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, đồng bộ hóa tài khoản Samsung và ứng dụng SmartThings với máy lọc không khí của bạn.

air purifier with smartthings

Khi bạn kết nối hoàn tất máy lọc không khí với SmartThings, bạn sẽ thấy thẻ máy lọc không khí được cài đặt trên màn hình chính của ứng dụng SmartThings. Nhấn để khởi động thẻ máy lọc không khí và chọn quốc gia của bạn. Tiếp tục theo các hướng dẫn trên ứng dụng SmartThings để có thể đặt ngôn ngữ.

Các danh mục màn hình chính của SmartThings có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương hoặc kiểu máy lọc không khí bạn có. 

tap the SmartThings air purifier home tap the SmartThings air purifier home

Bước 1. Chọn thẻ Máy lọc không khí.

Tap the three dots on the top Tap the three dots on the top

Bước 2. Nhấn vào dấu ba chấm ở trên bên phải nếu bạn cần xem các Cài đặt. Bạn có thể Chỉnh sửa, Cài đặt và xem Thông tin của thiết bị.

edit the connected device name edit the connected device name

Bước 3. Bạn có thể chỉnh sửa tên của thiết bị được kết nối trong mỗi phòng và các vị trí ở đây. Ngoài ra, có thể đặt máy lọc không khí được sử dụng thường xuyên là yêu thích hoặc có thể Xoá thiết bị.

Khi nhấn nút + Thêm vào trang chủ, bạn sẽ thấy máy lọc không khí kết nối được liệt kê trên trang chủ SmartThings.

air purifier Information air purifier Information

Bước 4. Bạn có thể thấy Thông tin và phiên bản phần mềm của thiết bị.

Tính năng của máy lọc không khí trên ứng dụng SmartThings

Bạn có thể sử dụng ứng dụng SmartThings như điều khiển từ xa cho thiết bị của bạn. Kiểm tra từng danh mục dưới đây. Khi bạn quản lý cài đặt, chỉ cần nhấn và chọn.  

Sức gió

Bạn có thể thấy và quản lý sức gió. Nhấn vào Menu và chọn chế độ mà bạn muốn.

wind strength setting

Tốc độ quạt

  • Chọn tốc độ quạt bạn muốn cho máy lọc không khí.
  • Nhấn tốc độ hiện tại (Thấp, Tự động...), và sau đó chọn tốc độ quạt mong muốn.

Bạn có thể truy cập thông tin chất lượng không khí cho khu vực của bạn. Nếu bạn không thể xem bất kỳ thông tin chất lượng không khí ngoài trời nào, hãy chỉ định vùng địa lý của bạn trong cài đặt.

Chất lượng không khí trong nhà

Chạm vào 3 dấu chấm ở phía trên bên phải màn hình để xem mức PM10 / PM2.5 / PM1.0 và chất lượng không khí bên trong nhà bạn.

Chú ý: Các mẫu sử dụng dongle không hỗ trợ màn hình hiển thị ô nhiễm PM1.0.

Chất lượng không khí ngoài trời

Bạn có thể thấy chất lượng không khí tổng thể cho khu vực bạn đang sống. Nhấn vào phần ngoài trời để xem giải thích chi tiết hơn.

outdoor air quality setting outdoor air quality setting

Phần Ngoài trời hiển thị trên màn hình.

Touch the 3 dots on the top right side Touch the 3 dots on the top right side

Bước 1. Chạm vào 3 chấm ở phía trên bên phải của màn hình để chuyển đến Cài đặt. Bạn có thể xem và quản lý thông tin chi tiết về chất lượng không khí cho khu vực.

Weather information Weather information

Bước 2. Nhấn Thông tin thời tiết để chọn vùng địa lý.

Search your region Search your region

Bước 3. Tìm kiếm khu vực của bạn để sử dụng thanh Tìm kiếm và chọn vị trí của bạn.

Đặt thời gian Bật/ Tắt mong muốn.

  • Bạn có thể đặt tổng cộng tối đa 10 lần bật / tắt.
  • Bạn không thể đặt cùng thời gian cho cả lần bật và tắt.
  • Trong khi bạn đang đặt thời gian bật / tắt, không có dấu hiệu bật / tắt được hiển thị trên màn hình máy lọc không khí của bạn.
  • Khi bạn đặt thời gian bật / tắt, nó sẽ tiếp tục ngay cả khi bạn rút phích cắm và cắm vào dây nguồn của máy lọc không khí.
manage air purifier schedule

Bạn có thể truy cập menu dịch vụ liên quan thông qua biểu tượng Life. 

HomeCare wizard

Kiểm tra trạng thái bộ lọc hiện tại ở đây. Máy giúp duy trì môi trường không khí sạch hơn bằng cách hiển thị khi cần thay thế bộ lọc. Thiết bị của bạn được đăng ký với SmartThings, vì vậy bạn có thể kiểm tra các bộ lọc thích hợp cho thiết bị và mua các bộ lọc nhanh chóng và dễ dàng.

SmartThings Air

Thông qua SmartThings Air, bạn có thể kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí trong nhà bất cứ nơi nào máy lọc không khí nằm bất cứ lúc nào. Khi bạn chọn chế độ thông minh, nó cho phép máy lọc không khí hoạt động tự động tùy thuộc vào tình trạn môi trường.

SmartThings Energy

Bạn có thể theo dõi trạng thái sử dụng năng lượng của thiết bị mỗi tháng.

smartthings related services

Ghi chú: Một số tùy chọn có thể không khả dụng trên máy lọc không khí của bạn. 

Ghi chú: 

  • Các công nghệ và chức năng có sẵn có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ, môi trường mạng hoặc sản phẩm.
  • Trước khi bạn kết nối ứng dụng, hãy đảm bảo kiểm tra xem phần mềm và các ứng dụng liên quan của thiết bị có được cập nhật lên phiên bản mới nhất không..
  • Hình ảnh màn hình di động trên nội dung này có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu thiết bị bạn có.

Cảm ơn phản hồi của bạn