Xử lý thông báo “Yêu cầu tẩy cặn” trên tủ Samsung AirDresser

Ngày cập nhật gần nhất : 08-06-2022

Thực hiện tẩy cặn thường xuyên để tăng hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Nếu bạn không thực hiện tẩy cặn ngay sau khi nhận được thông báo, một số chức năng có thể bị hạn chế sử dụng và có thể làm giảm hiệu suất hoặc thậm chí làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.

Khi thông báo “Yêu cầu tẩy cặn” xuất hiện trên màn hình, bạn thực hiện các việc sau để thực hiện chu trình tẩy cặn:

1. Xả Bồn cấp nước (đổ đầy) và Bồn xả nước

  • Hãy lấy tất cả đồ (quần áo, …) ra khỏi sản phẩm.
  • Nhấc bồn đổ đầy và bồn xả nước ra vệ sinh xả hết toàn bộ nước cũ, cấp nước mới cho bồn Đổ đầy đến vạch MAX, lắp hai bồn lại đúng khớp đúng vị trí rồi đóng cửa.

2. Nhấn và giữ Sanitize (Diệt khuẩn) và Dry (Sấy) cùng lúc trong 3 giây

3. Nhấn và giữ Hold to Start (Bắt đầu/Tạm dừng) để bắt đầu tẩy cặn

Bảng điều khiển sẽ hiển thị thời gian và các thông báo trong quá trình máy thực hiện Tẩy cặn.

4. Các thao tác khi máy hiện thông báo trên màn hình trong quá trình tẩy cặn

+ Nếu thông báo Xả bồn xuất hiện trên màn hình trong quá trình khử cặn, hãy xả Bồn xả nước.

+  Khi thông báo Đổ đầy/ Xả bồn xuất hiện trên màn hình, xả cả Bồn đổ đầy và Bồn xả nước, sau đó rửa chúng thật kỹ.

+ Đổ nước sạch vào Bồn đổ đầy đến vạch MAX (TỐI ĐA), sau đó lắp Bồn đổ đầy và Bồn xả nước.

+ Khi thông báo Hoàn tất quá trình Cấp / Xả nước xuất hiện trên màn hình, nhấn và giữ Bắt đầu/ Tạm dừng để máy hoạt động tiếp.

+  Nếu thông báo Xả bồn xuất hiện trên màn hình trong quá trình khử cặn, hãy xả Bồn xả nước.

 Khi quá trình tẩy cặn hoàn tất, xả Bồn xả nước và đổ nước vào Bồn đổ đầy.

 Bạn có thể sử dụng AIRDRESSER sau khi hoàn thành tất cả các bước này.

Lưu ý:

• Rung động và tiếng ồn có thể xảy ra trong quá trình tẩy cặn; điều này là bình thường, và không có vấn đề gì xảy ra với sản phẩm.

• Bạn có thể thấy thông báo Đổ đầy bồn khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên sau khi tẩy cặn. Điều này là bình thường. Đổ nước vào Bồn đổ đầy và nhấn Bắt đầu/Tạm dừng để tiếp tục.

 • Đảm bảo rửa thật kỹ Bồn đổ đầy và Bồn xả nước sau khi tẩy cặn.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn