Khắc phục tình trạng máy điều hòa kém lạnh

Ngày cập nhật gần nhất : 08-06-2022

1 Kiểm tra vệ sinh máy thường xuyên
file

Lưới lọc bụi dàn trong nhà (dàn lạnh) nên được vệ sinh định kỳ mỗi 2 tuần. Bộ trao đổi nhiệt dàn bên ngoài (dàn nóng) nên được vệ sinh sau mỗi 4 tháng. 

2 Chọn đúng chế độ làm lạnh
file

Nhấn nút "Mode" trên remote controller (điều khiển), chọn chế độ Cool (làm lạnh). Sau đó quý khách vui lòng nhấn phím "Temp -" để giảm nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng

file
3 Lắp đặt máy phù hợp với thể tích phòng

Lưu ý: Lắp đặt máy phù hợp với thể tích phòng để máy làm lạnh được tối ưu

Với chiều cao phòng khoảng 3 mét:

Phòng 15 m2 trở xuống (< 45 m3), chọn máy 1 HP

Phòng 15 m2 đến 20 m2 (< 60 m3), chọn máy 1.5 HP

Phòng trên 20 m2 đến 30 m2 (< 80m3), chọn máy2 HP

Phòng trên 30 m2 tới 40 m2 (< 120 m3), chọn máy 2.5 HP

Cảm ơn phản hồi của bạn