Làm gì khi điều hòa không nhận tín hiệu điều khiển từ xa?

Ngày cập nhật gần nhất : 08-06-2022

Cảm ơn phản hồi của bạn