Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa AR18KVFSBWKNSV tôi phải cài đặt như thế nào?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Khi điều hòa nhiệt độ mở:

1 Nhấn nút Timer (Bộ hẹn giờ) để chọn (Off).
Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa AR18KVFSBWKNSV tôi phải cài đặt như thế nào?

Đèn báo (Off) tiếp tục nhấp nháy và bạn có thể thiết lập thời gian.

2 Nhấn nút trái, phải để thiết lập thời gian.

- Bạn có thể thiết lập thời gian theo đơn vị nửa giờ từ 30 phút (0,5 trên màn hình) ~ 3 giờ và theo đơn vị một giờ từ 3~24 giờ.

- Thời gian có thể được thiết lập tối thiểu là 30 phút và tối đa là 24 giờ.

3 Nhấn nút SET (THIẾT LẬP) để hoàn tất thiết lập hẹn giờ Tắt.

- Thiết lập hẹn giờ tắt bị hủy nếu nếu bạn không nhấn nút SET (THIẾT LẬP) trong 10 giây sau khi thiết lập thời gian.

Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa AR18KVFSBWKNSV tôi phải cài đặt như thế nào?
Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa AR18KVFSBWKNSV tôi phải cài đặt như thế nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến văn phòng CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ