Nhiệt độ đông đá là bao nhiêu?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Nhiệt độ đông đá ở áp suất khí quyển nhỏ hơn hoặc bằng 0 độ C.

Nhiệt độ đông đá là bao nhiêu?

Nhiệt độ trên ngăn đông của tủ lạnh SamSung được giữ ở mức từ -15 độ C đến -23 độ C

Nhiệt độ đông đá là bao nhiêu?

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn