Kies

Samsung Kies kết nối điện thoại của bạn với máy tính cá nhân, tạo sự dễ dàng trong việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị kết nối

Samsung Kies kết nối điện thoại của bạn với máy tính cá nhân, tạo sự dễ dàng trong việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị kết nối

TẢI CHO WINDOWS

TẢI CHO WINDOWS

Vui lòng kiểm tra kiểu máy trước khi tải phần mềm.

Kies

Kiểu máy được hỗ trợ: Các dòng Điện thoại phổ thông, Điện thoại thông minh/Máy tính bảng trước Galaxy Note3 (bao gồm Galaxy S4, Note2,...).Smart Switch

Kiểu máy được hỗ trợ: Các dòng Điện thoại thông minh/Máy tính bảng bắt đầu từ Galaxy Note3 (phiên bản Android 4.3 hoặc cao hơn).

TẢI CHO MAC OS

TẢI CHO MAC OS

Tải Smart Switch cho máy tính Mac của bạn.

Chương trình Kies hoàn toàn mới với nhiều thay đổi như mong đợi

Điện thoại của bạn sẽ luôn được nâng cấp

Khi thiết bị được kết nối, Kies sẽ tự động thông báo cho bạn phiên bản phần mềm mới nhất để nâng cấp cho điện thoại.

The image shows the notification of Firmware updates, you can see this when you connect your mobile device to Kies via a USB cable. The image shows the notification of Firmware updates, you can see this when you connect your mobile device to Kies via a USB cable.

Kies cho máy tính MAC

Giờ đây Kies đã hỗ trợ cho máy tính MAC giúp bạn quản lý dữ liệu truyền thuận tiện hơn.

The picture depicts the compatibility of Kies to your Mac which will further assist you in transferring data or files. The picture depicts the compatibility of Kies to your Mac which will further assist you in transferring data or files.

Các yêu cầu cần thiết

Các yêu cầu cần thiết

Kies

OS

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8**

CPU

Intel Core 2 Duo 2.0GHz hoặc cao hơn

Bộ nhớ tối thiểu (RAM)

1.00GB

Dung lượng ổ cứng còn trống

Ít nhất là 500MB

Độ phân giải màn hình

1024 x 768 (32 bit hoặc cao hơn)

Yêu cầu về phần mềm

.Net Framework 3.5 SP1 hoặc cao hơn
Windows Media Player 10 hoặc cao hơn
DirectX 9.0C hoặc cao hơn

 

* Với thiết bị Windows Mobile 6, sử dụng ActiveSync 4.5 (Windows XP)
hoặc Windows Mobile Device Center 6.1 (Windows Vista/7).
** Windows 8 bao gồm Windows Media Player.

 

Lưu ý 1:
Phiên bản Windows 8 N và Windows 8 KN yêu cầu:
"Media Feature Pack" bao gồm Windows Media Player và phần mềm hỗ trợ tương thích.
"Media Feature Pack" có thể được tải về từ trang chủ Microsoft (www.microsoft.com).

 

Lưu ý 2:
Nếu sử dụng Kies với hệ điều hành Windows 8, vui lòng lưu ý rằng hiện tại chương trình chỉ hỗ trợ cho các thiết bị điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và BADA của Samsung.

Smart Switch

OS

Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8**

CPU

Intel Core i5 3.0 GHz hoặc cao hơn

Bộ nhớ tối thiểu (RAM)

512MB

Dung lượng ổ cứng còn trống

Ít nhất là 200MB

Độ phân giải màn hình

1024 x 768 (32 bit hoặc cao hơn)

Yêu cầu về phần mềm

※ Windows XP: Windows Media Player 11 hoặc cao hơn
※ Windows 7, 8 OS N, KN : Windows Media Feature Pack
"Media Feature Pack" có thể được tải về từ trang chủ của Microsoft
(www.microsoft.com)

MAC

OS

MacOS X version 10.5 hoặc mới hơn

CPU

1.8GHz Intel hoặc cao hơn

Bộ nhớ tối thiểu (RAM)

512MB hoặc hơn

Dung lượng ổ cứng còn trống

Ít nhất 100MB