Ứng dụng nào được hỗ trợ ở tỷ lệ 18.5: 9?

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Trường hợp các ứng dụng được phát triển để hỗ trợ điều chỉnh được kích cỡ, chúng sẽ tự hiển thị ở 18.5:9.

- Nếu tỷ lệ hiển thị tối đa của ứng dụng cao hơn 18.5:9, nó sẽ chạy ở chế độ 'Full screen'. (bao gồm games)

- Ứng dụng hỗ trợ OS 7.0 và chức năng “Điều chỉnh kích thước”, nó sẽ chạy ở chế độ 'Full screen. (trừ games)

- Ngoài ra, thiết bị sẽ hiển thị theo tỷ lệ 16:9

Người dùng có thể chuyển tỷ lệ sang 18.5:9 trong mỗi ứng dụng thơng qua các bước cài đặt trong Hiển thị (xem ảnh dưới)

(Không thể cài đặt tự động ON/OFF cho toàn bộ ứng dụng)

Cách điều chỉnh ứng dụng hiển thị toàn màn hình:

1 Phím ứng dụng gần đây : Chọn Toàn màn hình' hoặc ‘Chế độ căn bản’
Liệu tất cả ứng dụng sẽ được hỗ trợ ở tỷ lệ 18.5: 9?
2 Vào Cài đặt : Chọn ‘Màn hình' > Chế độ hiển thị toàn màn hình và bật công tắc cho mỗi ứng dụng
Liệu tất cả ứng dụng sẽ được hỗ trợ ở tỷ lệ 18.5: 9?

Cảm ơn phản hồi của bạn