Vì sao huy hiệu kèm thông báo biến mất khi tôi chưa đọc trên thiết bị Galaxy Android Oreo?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bạn có thể dễ dàng xóa huy hiệu thông báo trên biểu tượng ứng dụng cùng lúc với khi xóa thông báo đó. Do đó nếu bạn vuốt các thông báo trên bảng thông báo, hoặc chọn XÓA. Các huy hiệu có số sẽ biến mất vào lúc đó. Đây là hoạt động thông thường theo khái niệm Oreo OS.

badgenumbernotappear

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page