Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ giao tiếp với Bixby Voice?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 21-03-2018

Bixby Voice chỉ khả dụng trong một số ngôn ngữ, và các tính năng nhất định có thể sẽ không khả dụng tùy thuộc vùng lãnh thổ của bạn.

changelanguagebixbyvoice
1 Từ màn hình Bixby Home, Chọn Nhiều hơn.
2 Chọn Cài đặt.
3 Chọn Ngôn ngữ và cách nói.
4 Lựa chọn Ngôn ngữ. Hiện các ngôn ngữ được hỗ trợ là tiếng Hàn, tiếng Trung giản thể và tiếng Anh US. Các tính năng nhất định có thể không khả dụng tùy vào khu vực sử dụng.

Ngôn ngữ Bixby có thể khác ngôn ngữ hệ thống vì ngôn ngữ đã chọn chỉ áp dụng cho Bixby.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ