Thiết bị Samsung Galaxy không kết nối với tai nghe Bluetooth

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Không thể tìm thấy tai nghe Bluetooth

Bạn vui lòng kiểm tra theo các bước bên dưới:

• Đóng và mở nắp Hộp sạc để đưa tai nghe vào chế độ ghép nối.
• Chắc chắn rằng tai nghe của bạn và các thiết bị Galaxy nằm trong tầm kết nối (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy vào môi trường sử dụng thiết bị.
• Chắc chắn rằng kết nối Bluetooth đã được mở trên thiết bị Galaxy.
• Đảm bảo không có vật cản như tường hay thiết bị điện chắn giữa các thiết bị.

Không thể kết nối tai nghe Bluetooth

Bạn vui lòng kiểm tra theo các bước bên dưới:

• Đảm bảo rằng phiên bản mới nhất của ứng dụng Galaxy Wearable được cài đặt trên thiết bị Galaxy.
• Khởi động lại cả 2 thiết bị và mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại

Nếu vẫn chưa thể kết nối thành công, bạn vui lòng 'Yêu cầu dịch vụ' để nhân viên Samsung hỗ trợ kịp thời.

Cảm ơn phản hồi của bạn