Quản lý cuộc gọi khi kết nối nhiều thiết bị Bluetooth

Ngày cập nhật gần nhất : 02-08-2022

Điện thoại Galaxy của bạn có thể được ghép nối với nhiều thiết bị khác nhau cùng một lúc. Bạn có thể chọn thiết bị được kết nối nào của mình sẽ được ưu tiên hơn các thiết bị khác, và chuyển đổi giữa các thiết bị được ghép nối của mình để sử dụng cho một số tác vụ nhất định. Hãy tìm hiểu cách quản lý cuộc gọi đến, âm thanh và nhiều hơn nữa với nhiều thiết bị khác nhau được ghép nối với điện thoại qua Bluetooth.

Xem một Galaxy Watch, một điện thoại thông minh S22 và Galaxy Buds.

Với nhiều thiết bị khác nhau được ghép nối với điện thoại của bạn qua Bluetooth, thiết bị cuối cùng được kết nối sẽ là thiết bị mặc định để trả lời cuộc gọi.

Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi giữa các thiết bị được ghép nối của mình trong một cuộc gọi giữa tai nghe có micrô, Galaxy Watch của bạn và nhiều hơn thế nữa.

Màn hình cuộc gọi của một điện thoại thông minh với biểu tượng Bluetooth được làm nổi bật. Màn hình cuộc gọi của một điện thoại thông minh với biểu tượng Bluetooth được làm nổi bật.

Trong một cuộc gọi, nhấn vào biểu tượng Bluetooth.

Xem màn hình cuộc gọi của một điện thoại thông minh với biểu tượng Bluetooth đã bị tắt. Xem màn hình cuộc gọi của một điện thoại thông minh với biểu tượng Bluetooth đã bị tắt.

Bây giờ, tùy chọn Bluetooth đã bị tắt và bạn sẽ nghe thấy âm thanh qua điện thoại của mình.

Lưu ý: Chức năng Bluetooth sẽ được kích hoạt lại khi cuộc gọi kết thúc. 

Xem màn hình cuộc gọi của một điện thoại thông minh với mũi tên ở bên dưới biểu tượng Bluetooth được làm nổi bật. Xem màn hình cuộc gọi của một điện thoại thông minh với mũi tên ở bên dưới biểu tượng Bluetooth được làm nổi bật.

Bước 1. Nhấn vào mũi tên sang phải ở bên dưới biểu tượng Bluetooth.

Xem bảng chọn bật lên “Chọn thiết bị Bluetooth” của một điện thoại thông minh với tùy chọn “Galaxy Buds2” được làm nổi bật. Xem bảng chọn bật lên “Chọn thiết bị Bluetooth” của một điện thoại thông minh với tùy chọn “Galaxy Buds2” được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào thiết bị bạn muốn chuyển đổi sang.

Nếu điện thoại của bạn được ghép nối với nhiều thiết bị Bluetooth khác nhau, thì bạn có thể nhận cuộc gọi từ các thiết bị này, chứ không phải chỉ từ điện thoại của bạn.

1 Trên xe hơi:
Xem ví dụ về cách trả lời một cuộc gọi đến trong xe hơi của bạn với nút trả lời được làm nổi bật.

Ấn vào nút trả lời.

2 Thông qua tai nghe Bluetooth của bạn:
Xem ví dụ về một tai nghe có micrô đang nằm trong lỗ tai với một ngón tay ấn đúp vào nút thực thi hành động.

Ấn hai lần vào nút trên tai nghe có micrô của bạn.

3 Thông qua điện thoại Galaxy của bạn:
Xem cuộc gọi đến trong một điện thoại thông minh S22 với thao tác ấn và vuốt sang phải trong nút trả lời.

Ấn vào nút trả lời vuốt sang phải

4 Thông qua Galaxy Watch của bạn:
Xem cuộc gọi đến trong một Galaxy Watch với thao tác ấn và vuốt lên sang phải trong nút trả lời.

Ấn vào nút trả lời và vuốt lên.

Cảm ơn phản hồi của bạn