Tìm hiểu về khe ghép nối màn hình với viền Samsung Galaxy S8

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Nhìn chung thì khe ghép nối giữa màn hình và viền trên smartphones là cần thiết phải có.

 

Khe lắp ráp này đối với tất cả smartphone của Samsung luôn luôn được kiểm soát dưới quy chuẩn nội bộ khắt khe cao cấp và không bao giờ gây ảnh hưởng đến hoạt động hay tính năng của thiết bị.

 

Và, vì Galaxy S8/S8+ đã được thiết kế kháng nước và bụi, với các lớp keo bên dưới viền nước và bụi đã bị chặn lại và không thể xâm nhập vào bên trong thiết bị thông qua khe hở và nó không bao giờ gây ảnh hưởng đền tính năng kháng nước.

Cảm ơn phản hồi của bạn