Quét mống mắt có hoạt động với các loại kính không?

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Khi bạn mang kính cận với độ cao, kính mát, kính sát tròng màu hoặc kính giãn tròng, thiết bị có thể không nhận diện mống mắt được. Nếu bạn đang mang các loại kính này, tháo chúng ra và đăng ký mống mắt.

 

Và, khi mang kính, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính có thể can thiệp vào cảm biến dẫn đến không thể nhận diện trong vài trường hợp. Nếu gặp tình trạng này, nên tháo kính hoặc chỉnh lại góc độ để nhận diện thành công.

Cảm ơn phản hồi của bạn