Làm gì khi "Nhận Diện Mống Mắt" không hoạt động tốt?

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

Khi bạn quét mống mắt ở nơi có ánh sáng mạnh, hoặc nơi tối hay thiếu sáng, quét mống mắt có thể không hoạt động chính xác.

 

Tỷ lệ nhận diện mống mắt ở nơi không có ánh sáng (0 Lux) sẽ thấp hơn ở văn phòng (500 Lux) khoảng 73% ở khoảng cách 40cm.

 

Đặc biệt, khi thiết bị của bạn đặt cách khuôn mặt xa hơn 25~35cm tỷ lệ nhận diện mống mắt sẽ thấp hơn.

 

Khi bạn quét mống mắt ở nơi có ánh sáng mặt trời hoặc đèn mạnh hay ở nơi không có ánh sáng hoặc ánh sáng yếu, hay khi bạn đăng ký mống mắt ở nơi sáng nhưng lại quét ở điều kiện thiếu sáng, quét mống mắt có thể hoạt động sai.

 

Lúc đó, bạn nên vào chỗ có mái che hoặc dùng tay che bớt ánh sáng để thiết bị nhận diện.

 

Ngoài ra, khi bạn quét mống mắt sau khi di chuyển từ nơi sáng sang nơi tối (khi ánh sáng rất khác với khi bạn đăng ký mống mắt (vd., phòng quá sáng), quét mống mắt có thể hoạt động sai.

 

Để nhận diện tốt hơn, giữ thiết bị cách mặt 25~35cm với màn hình quay về phía bạn rồi đặt mắt vào hình tròn trên màn hình.

 

Khi bạn đang mang kính cận có độ cao, kính mát hoặc kính sát tròng màu hoặc kính giãn tròng, thiết bị có thể sẽ không nhận diện mống mắt của bạn được. Nếu bạn đang mang các loại kính đó, hãy tháo chúng trước khi đăng ký mống mắt. Và nếu bạn đang mang kính, ánh sáng phản chiếu từ mặt kính có thể can thiệp đến việc quét của cảm biến, dẫn đến không nhận diện được.

 

Lúc này, bạn cần tháo kính hoặc thay đổi góc độ quét để nhận diện thành công.

Cảm ơn phản hồi của bạn