Tôi có thể sạc Galaxy S9/S9+ qua Samsung DeX Pad khi kết nối?

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022
dex

 

DeX Pad có thể được sạc dùng Chế độ sạc nhanh với sạc đi kèm hộp máy (15W), nhưng chế độ but DeX mode không thể được dùng khi đang sạc thiết bị. Bạn có thể sạc Samsung DeX Pad khi bạn kết nối nó đến sạc chính hãng Samsung (9 V/1.67 A, 9 V/2 A, 12 V/2.1 A).

 

Ví dụ, nếu bạn muốn sạc nhanh thiết bị S9 khi đang kết nối đến DeX Pad, chỉ dùng sạc chính hãng Samsung hỗ trợ sạc nhanh với thông số *12V/2.1A  (*Lưu ý : Đây là sạc kèm hộp các sản phẩm máy tính bảng của Samsung). Để dùng chế độ DeX, DeX Pad cần khoảng 9W. Và khoảng 12W hoặc nhiều hơn là cần thiết để sạc nhanh qua DeX Pad. Khi dùng sạc mua rời (25W), có thể sạc nhanh liên tục ngay cả khi đang dùng Samsung DeX. Sạc 25W được bán riêng lẻ bởi Samsung: EP-TA300C.

ep_ta300

 

DeX Station đã ra mắt không có chế độ sạc nhanh. Nó có thể sạc nhanh liên tục với sạc (25W) bán rời.

dexstation

DeX Station

dexpad

DeX Pad

Chế độ sạc nhanh

Củ sạc đi kèm (15W)

Củ sạc mua rời (25W)

DeX Pad

O

(Nếu, không sử dụng chế độ DeX)

O

DeX Station

X

O

Cảm ơn phản hồi của bạn