Bảng giá linh kiện

Ngày cập nhật gần nhất : 23-09-2020

Tham khảo bảng giá linh kiện tại TTBH Ủy Quyền Samsung

  1. 1.Bảng giá bên dưới được khuyến nghị bởi Công Ty Điện Tử Samsung Vina đối với dịch vụ sửa chữa tại các TTBH Ủy Quyền Samsung trên toàn quốc.
  2. 2.Tiền công sửa chữa thay thế tham khảo đối với Màn hình (LCD) hoặc Bo mạch chính (PBA) là 200,000 VNĐ.
  3. 3.Tổng chi phí sửa chữa sẽ bao gồm tiền linh kiện thay thế, tiền công, các chi phí khác và thuế theo quy định nếu có (Tổng chi phí có thể thay đổi giữa các Trung Tâm tùy theo từng địa phương). Bảng giá được tính bằng VNĐ và chưa bao gồm các loại thuế theo quy định.
    Để kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm, vui lòng truy cập tại đây.

*Linh kiện tương đương sẽ được sử dụng để thay thế trong trường hợp linh kiện ban đầu không có sẵn.
Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

Galaxy Z Flip

SM-F700F
Đen/Tím GH82-22347A/B 10,305,969 GH82-22342A 5,540,342

Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

Galaxy Fold

SM-F900F
Đen GH82-20133B (Chính)
GH96-12253A (Phụ)
12,719,107
2,060,973
GH82-20222A 7,733,578

Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

Galaxy Note10

SM-N970F
Hồng/Bạc/Đen/Đỏ GH82-20817F/C/A/E 4,078,183 GH82-20810A 5,526,648

Galaxy Note10+

SM-N975F
Đen/Bạc GH82-20900A/C 4,583,005 GH82-20836A 6,056,154

Galaxy Note10 Lite

SM-N770F
Đen/Bạc GH82-22194A/B 2,212,282 GH82-22179A 3,934,979

Galaxy Note9

SM-N960F
Đen/Tím/Đồng ánh kim/Xanh GH97-22270B/A/D/E 3,507,013 GH82-17588A (128GB)
GH82-17590A (512GB)
5,908,100
8,300,080

Galaxy Note8

SM-N950F
Vàng/Đen/Tím xám GH97-21066D/A/C 3,202,000 GH82-15089A 5,597,578

Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

Galaxy S20

SM-G980F
Xám/Hồng GH82-22131A/C 4,042,934 GH82-22130A 5,189,140

Galaxy S20+

SM-G985F
Đen/Xanh dương/Xám GH82-22145A/D/E 4,472,495 GH82-22144A 5,541,807

Galaxy S20 Ultra

SM-G988B
Đen/Xám GH82-22327A/B 4,775,716 GH82-22303A 6,107,322

Galaxy S10

SM-G973F
Xanh ngọc lục bảo/Đen/Trắng GH82-18835E/A/B 4,219,298 GH82-18999A (128GB) 5,880,637

Galaxy S10+

SM-G975F
Đen/Trắng/Xanh ngọc lục bảo GH82-18834A/B/E 4,498,890 GH82-19016A (128GB)
GH82-19023A (512GB)
GH82-19021A (1TB)
5,913,307
7,158,089
9,265,744

Galaxy S10 Lite

SM-G770F
Đen/Xanh GH82-22044A/C 2,243,835 GH82-22051A 4,275,947

Galaxy S10E

SM-G970F
Đen GH82-18836A 2,965,577 GH82-18950A (128GB) 5,482,251

Galaxy S9+

SM-G965F
Đen/Tím/Vàng/Xanh GH97-21692A/B/E/D/F 3,443,830 GH82-15997A
GH82-16235A (128GB)
5,489,302
5,873,555

Galaxy S9

SM-G960F
Đen/Tím GH97-21697A/B 2,906,061 GH82-15980A 5,083,584

Galaxy S8+

SM-G955F
Xanh/Vàng/Đen/Tím xám GH97-20564D/F/A/C 2,618,841 GH82-14214A 5,114,191

Galaxy S8

SM-G950F
Đen/Vàng/Xanh GH97-20473A/F/D 2,681,541 GH82-14365A 5,252,943

Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

A01

SM-A015F
Xanh dương/Đen/Đỏ GH81-18209A 698,665 GH81-18197A 1,396,885

A10

SM-A105G
Xanh dương/Đen/Đỏ GH82-19515A 804,967 GH82-19517A 1,329,660

A10s

SM-A107F
Xanh/Đen/Đỏ GH81-17482A 930,362 GH81-17487A
GH81-18360A
1,517,806

A11

SM-A115F
Xanh dương/Đen/Trắng GH81-18760A 860,738 GH81-18927A 1,597,512

A20

SM-A205F
Xanh dương/Đen GH82-19572A 852,342 GH82-19575A 1,456,676

A20s

SM-A207F
Xanh/Đen/Đỏ GH81-17774A 925,108 GH81-17777A
GH81-18344A
GH81-17779A
GH81-18346A
1,787,427
1,787,427
2,202,601
2,202,601

A21s

SM-A217F
Đen/Xanh dương GH82-23089A 777,015 GH82-23087A (32GB)
GH82-23088A (64GB)
1,148,856
1,533,570

A30

SM-A305F
Xanh dương/Đen GH82-19725A 1,047,794 GH82-19715A 1,854,655

A30s

SM-A307G
Xanh/Đen/Trắng GH82-21385A 1,018,234 GH82-21330A 1,668,202

A31

SM-A315G
Xanh dương/Đen/Trắng GH82-22905A 1,009,930 GH82-22901A 1,858,616

A50

SM-A505F
Xanh dương/Đen/Trắng GH82-19714A 1,060,962 GH82-19707A (64GB)
GH82-19705A (128GB)
2,127,901
2,722,831

A50s

SM-A507F
Xanh/Đen/Trắng GH82-21193A 1,121,082 GH82-21191A 2,036,136

A51

SM-A515F
Xanh/Đen/Trắng GH82-22084A 1,334,924 GH82-21676A 2,222,291

A70

SM-A705F
Xanh dương/Đen/Trắng GH82-19787A 1,391,217 GH82-20015A 2,814,176

A71

SM-A715F
Xanh dương/Đen/Bạc GH82-22248A 1,424,446 GH82-22247A 2,973,121

A80

SM-A805F
Đen ceramic/Đen/Vàng hồng GH82-20390D/A/C 1,787,042 GH82-20396A 3,969,005

Galaxy A9 (2018)

SM-A920F
Xanh GH82-18322A 1,405,820 GH82-18321A 3,847,016

Galaxy A8+ (2018)

SM-A730F
Đen/Tím xám/Vàng GH97-21535A 1,147,527 GH82-15686A 3,215,946

Galaxy A8 (2018)

SM-A530F
Đen/Tím xám/Vàng GH97-21529A 1,080,589 GH82-15674A 2,402,136

Galaxy A7 (2018)

SM-A750F
Đen/Xanh/Vàng GH96-12078A 914,452 GH82-18304A (128GB)
GH82-18120A (64GB)
3,151,293
1,919,419

Galaxy A7 (2017)

SM-A720F
Đen/Hồng/Vàng GH97-19811A/D/B 1,225,514 GH82-13753A 2,214,663

Galaxy A5 (2017)

SM-A520F
Đen/Hồng/Vàng/Xanh GH97-20135A/D/B/C 1,002,033 GH82-13721A 2,017,397

Galaxy A3 (2017)

SM-A320F
Đen/Vàng GH97-19753A/B 851,361 GH82-13670A 1,490,938

Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

Galaxy C9 Pro

SM-C900F
Đen/Vàng GH97-19751B/A 1,413,363 GH82-14419A 3,135,504

Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

Galaxy J2 Pro

SM-J250F
Bạc/Đen/Vàng GH97-21338B/A/D 618,797 GH82-15586A 1,237,482

Galaxy J4

SM-J400F
Đen/Tím/Vàng GH97-22084A/D/B/C 732,312 GH82-17115A 1,048,224

Galaxy J4 Lavender

SM-J400F
Tím xám GH97-22084C 720,123 GH82-17258A 1,463,271

Galaxy J4+

SM-J415F
Đen/Hồng/Vàng GH97-22583A 770,277 GH82-18083A 1,365,028

Galaxy J6

SM-J600G
Đen/Vàng GH97-22048A 814,918 GH82-17077A 1,538,161

Galaxy J6 Lavender

SM-J600G
Tím xám GH97-22048A 794,489 GH82-17609A 2,282,254

Galaxy J6+

SM-J610F
Đen/Đỏ/Xám GH97-22583A 770,277 GH82-18024A 1,685,919

Galaxy J8

SM-J810Y
Đen/Tím/Tím xám/Vàng GH97-22149A 897,552 GH82-17369A 2,026,444

Galaxy J3 Pro

SM-J330G
Vàng/Đen/Bạc GH96-10990A
GH96- 10969A
GH96-10992A
676,574 GH82-14882A 1,354,430

Galaxy J5 Prime

SM-G570Y
Đen GH96-11674A 666,449 GH82-12946A 991,250
Vàng GH96-11673A

Galaxy J2 Prime

SM-G532G
Hồng/Vàng GH96-09347A
GH96- 08860A(*)
503,833 GH82-12950A 847,515

Galaxy J7 Plus

SM-C710F
Đen/Vàng GH97-21073A/B 1,176,599 GH82-15234A 2,210,415

Galaxy J7 Pro

SM-J730G
Bạc/Đen/Hồng/Vàng GH97-20801B/A/D/C 952,311 GH82-14760A 1,676,420

Kiểu máy
Màu

Màn hình LCD

Bo mạch chủ PBA

Mã linh kiện Giá (VNĐ) Mã linh kiện Giá (VNĐ)

Galaxy M11

SM-M115F
Xanh dương/Đen/Tím GH81-18736A 857,065 GH81-18754A 1,677,671

Galaxy M21

SM-M215F
Đen/Xanh dương GH82-22836A 1,041,006 GH82-22837A 1,602,372

Galaxy M31

SM-M315F
Đen/Xanh dương GH82-22631A 1,001,646 GH82-22525A 1,856,191

Galaxy M20

SM-M205G
Xanh/Đen GH82-18743A 1,047,172 GH82-18742A 1,544,848

Galaxy M30

SM-M305M
Xanh/Đen GH82-20624A 1,685,678 GH82-20623A 1,658,694

Galaxy M30s

SM-M307F
Xanh/Đen/Trắng GH82-21266A 1,119,752 GH82-21267A 1,788,458
Cảm ơn phản hồi của bạn