Cách chặn số điện thoại trên Samsung Galaxy Tab 3 GT-P5200

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022


Nếu bạn muốn chặn 1 số điện thoại không mong muốn nào đó trên dòng máy Galaxy Tab 3 GT-P5200 thì bạn vui lòng thao tác như sau:

 

B1 : Vào “Cuộc Gọi”.

 

 

 

B2 : Bấm vào phím tuỳ chọn bên trái “=” và chọn “Cài đặt cuộc gọi”.


 

 

B3 : Chọn “Từ chối cuộc gọi”.         


        

B4 : Chọn “Danh sách từ động từ chối”.

 

  

 

B5 : Chọn vào dấu cộng trên góc màn hình.

 

  

 

B6:  Tiếp theo, bạn điền số cần chặn vào mục 1 hoặc bạn có thể tìm số cần chặn trong “Nhật Ký” hoặc “Danh Bạ” theo mục 2.

 

 

 

B7 : Bạn đã lưu hoàn tất.

 

 

 

Cảm ơn phản hồi của bạn