Cài đặt tính năng Quay số nhanh trên Samsung Galaxy Tab 3

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022


Nếu bạn muốn cài đặt tính năng “Quay số nhanh” của dòng máy galaxy tab 3 GT-P5200 thì bạn vui lòng thao tác như sau:

 

B1 : Vào ứng dụng “cuộc gọi”.

 

  

 

B2 :  Bấm vào phím tuỳ chọn bên trái “=” và chọn “Cài đặt quay số nhanh”.

 

 

 

B3 : Màn hình hiển thị các số từ 2 đến 9 để bạn chọn.

 

Ví dụ: Bạn nhấn và giữ vào số 2, máy sẽ di chuyển đến danh bạ của máy để bạn chọn số cần lưu vào bảng quay số nhanh này. (Lưu ý: bạn không được dùng số 1 vì số 1 hỗ trợ mặc định cho hộp thư thoại).

 

  

 

B4 : Màn hình quay số nhanh đã có số bạn chọn.

 

 

 

B5 : Nếu bạn muốn gọi 1 số đã chọn vào bảng quay số nhanh thì chỉ cần mở bàn phím số của máy lên. Chạm và giữ vào số mà bạn cần gọi thì máy sẽ gọi đi ngay cho người đó.

 

 

Cảm ơn phản hồi của bạn