Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Gear S2 cung cấp các tùy chọn khác nhau để giúp tiết kiệm pin. Dưới đây là một vài mẹo sử dụng để giúp giảm mức tiêu thụ pin và giúp tăng thời gian chờ của Gear S2:

1.       Khi bạn không sử dụng Gear, hãy chuyển sang chế độ ngủ bằng cách sử dụng lòng bàn tay để che màn hình. 

Ngoài ra, màn hình sẽ tắt nếu Gear không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

2.       Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin.

Trong chế độ tiết kiệm pin, Gear sẽ hạn chế các chức năng sau:

• Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.

• Tắt các tính năng, ngoại trừ điện thoại, tin nhắn và thông báo.

• Tắt tính năng Wi-Fi.

• Giới hạn hiệu suất của CPU của Gear.

1 Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
2 Chạm Cài đặt.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Cuộn xuống và chạm Tiết kiệm pin.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
4 Chạm biểu tượng √ để bật chế độ tiết kiệm pin.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

3.       Đóng ứng dụng không cần thiết.

1 Để đóng các ứng dụng không cần thiết, hãy vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.
2 Chạm vào Ứng dụng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Chạm vào Ứng dụng gần đây.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
4 Xoay vòng hoặc cuộn lên / xuống để tô sáng ứng dụng muốn đóng. Và chạm vào biểu tượng X để đóng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
5 Để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy, hãy nhấp ĐÓNG HẾT.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

4.       Tắt tính năng Bluetooth khi không sử dụng.

1 Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
2 Chạm Cài đặt.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Kéo xuống và chạm vào Kết nối.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
4 Chạm Bluetooth.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
5 Tắt Bluetooth.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

5.       Tắt tính năng Wi-Fi khi không sử dụng.

1 Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
2 Chạm Cài đặt.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Kéo xuống và chạm vào Kết nối.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
4 Chạm vào Wi-Fi.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
5 Tắt Wi-Fi.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

6.       Giảm độ sáng màn hình.

1 Trên màn hình đồng hồ, kéo xuống từ cạnh trên của màn hình.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
2 Chạm biểu tượng độ sáng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Giảm độ sáng màn hình bằng cách xoay bánh điều khiển.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

7.       Tắt tính năng Luôn bật đồng hồ.

1 Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
2 Chạm Cài đặt.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Chạm vào Hiển thị.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
4 Tắt Luôn bật đồng hồ.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

8.       Tắt Đánh thức bằng giọng nói trong ứng dụng S Voice.

1 Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
2 Chạm vào S Voice.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Chạm vào biểu tượng tùy chọn nhiều hơn.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
4 Tắt tính năng Đánh thức bằng giọng nói.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

9.       Tùy chỉnh cài đặt thông báo trong Samsung Gear trên các thiết bị di động.

 

Thiết lập Gear để nhận các thông báo từ điện thoại di động cho các sự kiện, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới. Nhưng, để giúp giảm tiêu hao pin trên Gear, có thể chỉ lựa chọn những thông báo thực sự mong muốn.

1 Trên thiết bị di động, mở màn hình Ứng dụng.
2 Chạm vào Samsung Gear.

*Có thể cần chạm vào thư mục Công cụ và chạm vào Samsung Gear.

Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
3 Chạm vào Thông báo.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
4 Chạm vào Quản lý thông báo.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?
5 Lựa chọn những ứng dụng thực sự muốn nhận thông báo trên Gear.
6 Nếu hoàn thành, chạm HOÀN TẤT.
Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

Ngoài ra, nếu bật Giới hạn thông báo, Gear sẽ chặn mọi thông báo (ngoại trừ chuông báo) đã nhận được khi màn hình của thiết bị di động bật.

Làm thế nào để có thể tăng thời gian sử dụng pin (thời gian chờ) của Gear S2?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động.

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ