Kết nối Galaxy Watch với điện thoại thông minh

Ngày cập nhật gần nhất : 21-05-2024

Galaxy Watch phân tích sức khỏe, theo dõi hoạt động tập thể dục, cho phép bạn phát nhạc và gọi điện. Hơn hết, bạn có thể kết nối Galaxy Watch của mình với bất kỳ loại điện thoại thông minh nào, bất kể đó là Android™ hay iOS™. Dưới đây, hãy tìm hiểu cách để kết nối Galaxy Watch với điện thoại thông minh.

Xem các mẫu Samsung Watch khác nhau với biểu tượng Wear ở vị trí nổi bật nhất.

Kết nối Galaxy Watch của bạn với điện thoại thông minh qua Bluetooth

Để kết nối Galaxy Watch của bạn với điện thoại thông minh qua Bluetooth, hãy thao tác các bước sau đây:

Đảm bảo rằng Galaxy Watch của bạn đã được bật nguồn, sau đó trên điện thoại thông minh của bạn:

  • Khởi chạy Galaxy Wearable → Bắt đầu → Khi cửa sổ khởi chạy Bluetooth xuất hiện, hãy chọn một sản phẩm để kết nối → Nhấn vào Xong.

Nếu bạn đã có một thiết bị đeo được kết nối:

  • Nhấn vào Galaxy Wearable → Bảng chọn (3 đường ngang ở góc trên bên trái) → Thêm thiết bị mới.

Lưu ý: Trước khi kết nối điện thoại thông minh của bạn, bạn cần cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable. Điện thoại thông minh Android™ của Samsung có thể sử dụng Galaxy Store hoặc CH Play™. Các điện thoại thông minh Android™ khác phải sử dụng Play Store™ trong khi các điện thoại thông minh chạy iOS™ phải sử dụng Apple Store™.

Kết nối Galaxy Watch của bạn với một điện thoại thông minh mới

Trước khi kết nối Galaxy Watch của bạn với một điện thoại thông minh mới, hãy đảm bảo đã sao lưu mọi dữ liệu được lưu trữ trên Galaxy Watch của bạn vào một nơi an toàn.

Khi một điện thoại thông minh mới được kết nối, Galaxy Watch sẽ tự động nhận dạng thiết bị mới và thông báo hướng dẫn khởi tạo sẽ xuất hiện.

Trên Galaxy Watch của bạn:

Kéo màn hình xuống và nhấn vào biểu tượng Cài đặt → Kết nối với điện thoại mới → Thực hiện quá trình khởi động lại để vào trạng thái chờ đăng ký Bluetooth sau khi khởi tạo.

Xem màn hình chính của Samsung Watch với tùy chọn Cài đặt được làm nổi bật. Xem màn hình chính của Samsung Watch với tùy chọn Cài đặt được làm nổi bật.

Bước 1. Nhấn vào Cài đặt Đồng hồ.

Xem bảng chọn Cài đặt với tùy chọn “Cài đặt chung” được làm nổi bật. Xem bảng chọn Cài đặt với tùy chọn “Cài đặt chung” được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào “Cài đặt chung”.

Xem màn hình Cài đặt chung với tùy chọn “Kết nối với điện thoại mới” được làm nổi bật. Xem màn hình Cài đặt chung với tùy chọn “Kết nối với điện thoại mới” được làm nổi bật.

Bước 3. Chọn “Kết nối với điện thoại mới”.

Xem màn hình “Kết nối với điện thoại mới” hiển thị thông báo sao lưu dữ liệu. Xem màn hình “Kết nối với điện thoại mới” hiển thị thông báo sao lưu dữ liệu.

Bước 4. Sao lưu dữ liệu của bạn trước khi kết nối với điện thoại thông minh mới.

Xem màn hình “Sao lưu dữ liệu” với nút “Tiếp tục” được làm nổi bật. Xem màn hình “Sao lưu dữ liệu” với nút “Tiếp tục” được làm nổi bật.

Bước 5. Chọn “Tiếp tục” để khởi động lại đồng hồ của bạn và kết nối với điện thoại mới.

Cảm ơn phản hồi của bạn