Cách tìm số serial và model của dòng sản phẩm Samsung Gear

Ngày cập nhật gần nhất : 25-11-2020

Đối với dòng sản phẩm Gear Watch, số serial và model nằm ở mặt dưới của thiết bị.

tim ten model va serial samsung gear

 

Đối với dòng sản phẩm Gear VR, số serial và model nằm phía sau của thiết bị.

tim model va serial cua samsung gear

Cảm ơn phản hồi của bạn