Quản lý thông báo, quyền ứng dụng của thiết bị Samsung Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 02-08-2022

Điện thoại Galaxy của bạn được tối ưu hóa để sử dụng và thiết lập ứng dụng. Nếu cần, bạn có thể đặt quyền truy cập cho tất cả các loại ứng dụng cùng một lúc hoặc chọn và đặt thông báo cho từng ứng dụng. Để quản lý thông báo và quyền truy cập thông qua cài đặt, hãy xem hướng dẫn bên dưới. 

Trước khi bạn thử các đề xuất bên dưới, hãy nhớ kiểm tra xem phần mềm của thiết bị và các ứng dụng liên quan có được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay chưa. Để cập nhật phần mềm thiết bị di động của bạn, hãy làm theo các bước sau: 

Bước 1. Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm.   

Bước 2. Nhấn vào Tải xuống và cài đặt.  

Bước 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách quản lý thông báo ứng dụng

Nếu thông báo ứng dụng bị tắt, bạn sẽ không nhận được thông báo cho các tin nhắn đến từ ứng dụng. Ngoài ra, nếu bạn muốn xóa các thông báo không mong muốn một cách riêng biệt, hãy làm theo các bước bên dưới.

Bước 1. Đi tới Cài đặt, sau đó chọn menu Ứng dụng .    

Bước 2. Chọn một ứng dụng mà bạn muốn quản lý từ danh sách tất cả các ứng dụng đã cài đặt. 

apps settings notifications step1

Lưu ý: Để tìm ứng dụng bạn muốn, hãy tìm kiếm bằng biểu tượng kính lúp ở trên cùng bên phải.    

Bước 3. Nhấn vào Thông báo .  

Bước 4. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thông báo ngay lập tức bằng cách chạm vào công tắc Hiển thị thông báo và bạn cũng có thể chọn các tính năng bạn muốn nhận thông báo, ví dụ như ứng dụng Chrome. 

apps settings notifications step2

Lưu ý: Các tính năng của cài đặt thông báo có thể khác đối với từng ứng dụng.  

Cách quản lý quyền truy cập ứng dụng

Trong khi cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng, bạn có thể được nhắc cấp quyền truy cập các chức năng khác nhau. Ví dụ: Email có thể yêu cầu quyền xem Danh bạ của bạn, vì vậy nó có thể nhập thông tin liên hệ của bạn bè bạn. Nếu bạn vô tình cho phép, bạn luôn có thể thay đổi cài đặt. Quyền truy cập có thể được quản lý thông qua Trình quản lý quyền.

Bước 1. Đi tới Cài đặt , sau đó chọn menu Ứng dụng .    

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng tùy chọn khác (ba chấm dọc).  

apps settings permissions step1

Bước 3. Chọn Trình quản lý quyền .  

Bước 4. Bạn có thể kiểm tra danh sách các quyền. Chọn tính năng mà bạn muốn kiểm tra quyền.

apps settings notifications step2

Bước 5. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập của một số ứng dụng, hãy chọn ứng dụng bạn muốn cho phép hoặc từ chối. Ví dụ: ứng dụng Galaxy Wearable được phép truy cập vào tính năng Vị trí.

Bước 6. Bạn có thể chọn một trong các bước sau: 

  • Cho phép mọi lúc: ứng dụng truy cập dữ liệu này, ngay cả khi nó không được sử dụng.
  • Chỉ cho phép khi sử dụng ứng dụng
  • Hỏi mọi lúc
  • Không cho phép
apps settings permissions step3

Lưu ý: Việc từ chối một số quyền có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số ứng dụng. Trong trường hợp này, một thông báo có thể xuất hiện. 

Cách kiểm tra và thay đổi quyền truy cập của một ứng dụng cụ thể

Bạn cũng có thể truy cập thông tin về quyền của một ứng dụng riêng lẻ. Bắt đầu với menu cài đặt Ứng dụng.  

Bước 1. Chọn một ứng dụng mà bạn muốn quản lý từ danh sách tất cả các ứng dụng đã cài đặt, chẳng hạn như ứng dụng YouTube. 

Bước 2. Nhấn vào Quyền. 

Bước 3. Bạn có thể kiểm tra chi tiết các quyền cho ứng dụng. Chọn một trong các quyền cần thay đổi để cho phép hoặc từ chối quyền đó.

apps settings permission individual

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình thiết bị và menu có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu thiết bị và phiên bản phần mềm.

Nếu bạn đang gặp phải hành vi bất thường trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc thiết bị đeo được của Samsung, bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi trong ứng dụng Samsung Members. 

Thao tác này cho phép chúng tôi xem xét kỹ hơn những gì đang xảy ra. Dữ liệu được ẩn danh và chỉ được lưu giữ trong thời gian điều tra. Tìm hiểu thêm về cách gửi báo cáo lỗi thông qua 'Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Samsung Members trên thiết bị Galaxy'.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn