Cách nghe nhạc từ Gear Fit & Galaxy Watch

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022
1 Nhấn phím Nguồn để mở màn hình Ứng dụng
2 Mở ứng dụng Nhạc
1
3 Chọn biểu tượng bánh răng Cài đặt ở góc trên bên phải màn hình.
1
4 Chọn dòng đầu tiên trong Cài đặt để lựa chọn chơi nhạc từ Điện thoại mà Gear kết nối đến hay chính từ Gear Fit mà bạn đang mang.
1

Nếu bạn muốn chơi nhạc từ Gear, bạn cần phải chuyển nhạc từ điện thoại sang Gear thông qua ứng dụng Galaxy Wearable. 

1 Nhấn phím Nguồn để mở màn hình Ứng dụng
2 Mở ứng dụng Nhạc
1
3 Chọn biểu tượng điện thoại hoặc Gear ở góc trên màn hình để chọn nguồn nhạc tương ứng.
1

Nếu bạn muốn chơi nhạc từ Gear, bạn cần phải chuyển nhạc từ điện thoại sang Gear thông qua ứng dụng Galaxy Wearable. 

4 Vuốt từ cạnh dưới màn hình lên để vào tùy chọn Thư viện nhạc. Chọn Playlist, Albums hoặc Ca sĩ để xem danh sách nhạc.

Cảm ơn phản hồi của bạn