Làm gì khi phím Home, Thanh Điều Hướng không xuất hiện?

Ngày cập nhật gần nhất : 02-08-2022

Nút Home và thanh điều hướng có thể biến mất khi dùng các ứng dụng hoặc tính năng nhất định.

    
Để nhìn thấy phím Home và thanh điều hướng, kéo từ cạnh dưới màn hình lên và nhấn mạnh vào khu vực phím Home để sử dụng, như khi đang xem video toàn màn hình. Bạn có thể dùng phím Home ngay cả khi không nhìn thấy thanh điều hướng.

howtoseenavibar1

Cảm ơn phản hồi của bạn