Cách sử dụng Always On Display

Ngày cập nhật gần nhất : 22-07-2022

Always On Display là một tính năng giúp bạn luôn kết nối bằng cách cho phép xem thông báo trên màn hình khóa mà không cần chạm vào điện thoại thông minh của bạn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màn hình khóa của mình để chỉ hiển thị những gì bạn cần xem, chẳng hạn như ngày tháng, giờ, thời tiết, lịch hoặc Bixby Routines. Để tìm hiểu thêm những cách tận dụng Always On Display hiệu quả nhất có thể, hãy đọc phần bên dưới 

Hình ảnh chức năng Always On Display trên điện thoại Galaxy.

Cách kích hoạt Always On Display?

Để kích hoạt Always On Display hãy làm theo các bước sau: 

Hình ảnh màn hình chính điện thoại Galaxy với biểu tượng cài đặt được đánh dấu. Hình ảnh màn hình chính điện thoại Galaxy với biểu tượng cài đặt được đánh dấu.

Bước 1. Từ màn hình chính của bạn, vào mục Cài đặt.

Hình ảnh màn hình Cài đặt với tùy chọn “Màn hình khóa” được đánh dấu. Hình ảnh màn hình Cài đặt với tùy chọn “Màn hình khóa” được đánh dấu.

Bước 2. Nhấn “Màn hình khóa”.

Hình ảnh menu “Màn hình khóa” với nút chuyển “Always On Display” được đánh dấu. Hình ảnh menu “Màn hình khóa” với nút chuyển “Always On Display” được đánh dấu.

Bước 3. Nhấn nút chuyển để kích hoạt “Always On Display”.

Hình ảnh màn hình “Always On Display” với nút chuyển được đánh dấu. Hình ảnh màn hình “Always On Display” với nút chuyển được đánh dấu.

Bước 4. Nhấn “Always On Display” để kiểm tra các cài đặt.

Vui lòng lưu ý:

  • Always On Display và một số tính năng của nó chỉ khả dụng trên một số thiết bị nhất định. Nếu thiết bị của bạn khác với các ví dụ được trình bày, có thể không dùng được các tính năng Always On Display mới nhất. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất.
  • Kích hoạt chế độ Tiết kiệm pin sẽ tắt Always On Display. Để sử dụng chức năng Always On Display, bạn phải tắt chế độ tiết kiệm pin. 

Cách thay đổi các cài đặt này?

Để thay đổi các cài đặt Always On Display, hãy mở Always On Display qua menu Cài đặt. Từ đó hãy chọn các cài đặt Always On Display ưa thích của bạn.

1. Chọn chế độ hiển thị ưa thích của bạn:

  • Chạm để hiển thị: Always On Display sẽ hiển thị trong vài giây khi bạn chạm vào màn hình.
  • Luôn hiển thị: Always On Display sẽ hiển thị mọi lúc.
  • Hiển thị theo lịch biểu: Always On Display sẽ chỉ hiển thị vào những thời điểm bạn đã thiết lập. Nhấn “Đặt lịch” để thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc cho màn hình hiển thị này.
  • Hiển thị khi có thông báo mới: Always on Display sẽ chỉ hiển thị các thông báo mới.

2. Nhấn “Kiểu đồng hồ” rồi chọn loại đồng hồ bạn ưa thích từ các kiểu dáng, màu sắc và bố cục có sẵn. Nếu muốn, bạn có thể tải lên ảnh chụp hoặc ảnh gif của riêng mình. Khi bạn hoàn tất việc tùy chỉnh kiểu đồng hồ của mình, hãy nhấn vào “Hoàn tất” để lưu.

3. Nhấn nút chuyển để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt “Độ sáng tự động”.

4. Nhấn “Hướng màn hình” rồi chọn “Dọc” hoặc “Ngang”.

5. Nhấn vào mũi tên lùi để lưu các thay đổi của bạn.

Cách chọn các ứng dụng sẽ hiển thị?

Nếu chức năng Always On Display đang hoạt động, nó sẽ luôn hiển thị đồng hồ và thông báo theo mặc định. Tuy nhiên, bạn luôn có thể thêm các ứng dụng khác để hiển thị như nhạc, lịch, thời tiết hoặc Bixby Routines bằng cách làm theo các bước sau:

Hình ảnh màn hình chính điện thoại Galaxy với biểu tượng cài đặt được đánh dấu. Hình ảnh màn hình chính điện thoại Galaxy với biểu tượng cài đặt được đánh dấu.

Bước 1. Từ màn hình chính của bạn, vào mục Cài đặt.

Hình ảnh màn hình Cài đặt với tùy chọn “Màn hình khóa” được đánh dấu. Hình ảnh màn hình Cài đặt với tùy chọn “Màn hình khóa” được đánh dấu.

Bước 2. Nhấn “Màn hình khóa”.

Hình ảnh màn hình “Khóa” với tùy chọn “Widget” được đánh dấu. Hình ảnh màn hình “Khóa” với tùy chọn “Widget” được đánh dấu.

Bước 3. Chọn “Widget”.

Hình ảnh ứng dụng “Widget” với nút chuyển nhạc được đánh dấu. Hình ảnh ứng dụng “Widget” với nút chuyển nhạc được đánh dấu.

Bước 4. Nhấn vào nút chuyển bên cạnh mỗi ứng dụng bạn muốn hiển thị trên màn hình khóa. Đảm bảo rằng nút “Always On Display” đã được kích hoạt.

Cảm ơn phản hồi của bạn