Cách gửi tin nhắn SMS nhiều hơn 480 kí tự

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Android 8 và Android 9

Thiết bị Galaxy sử dụng phiên bản Android 8 và Android 9 sẽ gửi tin nhắn nội dung nhiều hơn 480 kí tự và sẽ không hiển thị cảnh báo. Tuy nhiên, tin nhắn sẽ được phân thành 3 tin nhắn SMS (bạn vui lòng kiểm tra chi phí tin nhắn SMS với nhà mạng đang sử dụng).

Android 5, 6, 7

Đối với những thiết bị Galaxy khi soạn tin nhắn SMS nội dung nhiều hơn 480 kí tự, thiết bị sẽ tự động chuyển sang tin nhắn đa phương tiện MMS (để gửi/nhận bằng  mạng di động 4G) nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Đây là mặc định của hệ điều hành và chưa thể thay đổi được.

Tôi không thể gửi tin nhắn dài quá 480 kí tự. Làm thế nào để khắc phục?

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn