Sử dụng Đa cửa sổ trên Galaxy S9 và S9+

Ngày cập nhật gần nhất : 27-06-2022

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Đa cửa sổ trên Galaxy S9 và S9+ qua đoạn video sau đây:

Cảm ơn phản hồi của bạn