Xóa tài khoản khỏi thiết bị Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 21-05-2024

Bạn có thể ngắt kết nối tài khoản Samsung, Google hoặc email khỏi thiết bị bất cứ khi nào. Vui lòng lưu ý rằng việc xóa tài khoản có nghĩa là bạn sẽ không có quyền truy cập vào thông tin hoặc dữ liệu người dùng liên quan đến tài khoản đó. Ghi lại thông tin tài khoản của bạn (ID và mật khẩu) ở một nơi an toàn để tham khảo sau này trước khi ngắt kết nối. Làm theo các bước dưới đây để xóa tài khoản của bạn.

Trước khi bạn thử các đề xuất bên dưới, hãy nhớ kiểm tra xem phần mềm của thiết bị và các ứng dụng liên quan có được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay chưa. Để cập nhật phần mềm thiết bị di động của bạn, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1. Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm.

Bước 2. Nhấn vào Tải xuống và cài đặt.

Bước 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa tài khoản Samsung

Ngay cả khi bạn xóa tài khoản Samsung khỏi thiết bị, bạn vẫn luôn có thể đăng nhập lại bằng ID và mật khẩu để kết nối lại tài khoản của mình sau này. Xóa tài khoản và xóa vĩnh viễn tài khoản không giống nhau. Ghi lại thông tin tài khoản của bạn (ID và mật khẩu) ở một nơi an toàn để tham khảo sau này.

Làm theo các bước dưới đây để xóa tài khoản Samsung khỏi thiết bị của bạn.

tài khoản và sao lưu trong cài đặt tài khoản và sao lưu trong cài đặt

Bước 1. Vào Cài đặt và nhấn vào Tài khoản và sao lưu.

quản lý tài khoản quản lý tài khoản

Bước 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản và chọn tài khoản Samsung của bạn.

xóa tài khoản xóa tài khoản

Bước 3. Nhấn vào Xóa tài khoản và nhấn vào Xóa tài khoản trên thông báo bật lên.

đăng xuất galaxy đăng xuất galaxy

Bước 4. Nhấn vào Đăng xuất và nhập lại mật khẩu tài khoản Samsung của bạn.

Lưu ý: Menu có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy và phiên bản phần mềm của thiết bị.

Xóa tài khoản Google

Xóa tài khoản Google tương tự như quá trình xóa tài khoản Samsung. Bạn vẫn luôn có thể đăng nhập bằng ID và mật khẩu để kết nối lại tài khoản Google với thiết bị.

Làm theo các bước dưới đây để xóa tài khoản Google khỏi thiết bị của bạn.

tài khoản và sao lưu trong cài đặt tài khoản và sao lưu trong cài đặt

Bước 1. Vào Cài đặt và nhấn vào Tài khoản và sao lưu.

quản lý tài khoản quản lý tài khoản

Bước 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản và chọn tài khoản Google của bạn.

xóa tài khoản xóa tài khoản

Bước 3. Nhấn vào Xóa tài khoản và nhấn vào Xóa tài khoản một lần nữa để xác nhận.

Lưu ý: Nếu Chương trình Bảo vệ Nâng cao của Google được kích hoạt, bạn có thể nhận được yêu cầu xác minh bằng khóa bảo mật đã đăng ký (khóa vật lý kiểu USB chứa thông tin tài khoản mã hóa) trước khi xóa tài khoản của bạn.

khóa bảo mật

Xóa các tài khoản khác

Bạn có thể xóa các tài khoản khác được kết nối với thiết bị theo các bước trên. Các bước xác minh bổ sung, chẳng hạn như nhập mật khẩu hoặc xác minh email của bạn, có thể được yêu cầu theo các quy định bảo mật và quyền riêng tư của từng tài khoản.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình và menu của thiết bị có thể thay đổi tùy theo kiểu máy và phiên bản phần mềm.

Cảm ơn phản hồi của bạn