Tùy chọn [Đầu ra âm thanh] đã biến mất sau khi cập nhật P OS

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Tùy chọn [Đầu ra âm thanh] đã biến mất sau khi cập nhật P OS (Galaxy Note9, Galaxy S9) 

 

- Issue 1: Sau khi cập nhật, người dùng không nhìn thấy tùy chọn [Đầu ra âm thanh] trên Samsung DeX.

                  (Tùy chọn này xuất hiện khi chọn vào biểu tượng (▲) bên cạnh biểu tượng Âm lượng)

  Cách khắc phục: Cần mở ứng dụng SmartThings trên Samsung DeX trước, tùy chọn này sẽ xuất hiện.

  Issue model: Galaxy Note9, Galaxy S9 

 

- Issue 2: Nếu người dùng sử dụng [Night Mode], họ sẽ không thể đổi tùy chọn [Đầu ra âm thanh] hoặc tùy chọn sẽ hiển thị khác đi. 

                  (Tùy chọn này xuất hiện khi chọn vào biểu tượng (▲) bên cạnh biểu tượng Âm lượng)

   Cách khắc phục: Tắt [Night Mode] khi sử dụng Samsung DeX.  Tính năng này sẽ được hỗ trợ ở bản cập nhật SmartThings mới. (Sẽ phát hành vào cuối tháng 1) 

   Issue model: Galaxy Note9, Galaxy S9

Cảm ơn phản hồi của bạn