Chụp ảnh chân dung bằng "Thao Tác Bàn Tay"

Ngày cập nhật gần nhất : 30-06-2022

Tính năng chụp ảnh bằng thao tác đưa bàn tay lên ra hiệu cho máy ảnh nhận diện và tiến hành chụp có thể được kích hoạt như sau:

Đầu tiên, quý khách vui lòng chọn biểu tượng Cài đặt và chọn chế độ điều khiển bằng cử chỉ “Selfie bằng lòng bàn tay”.

Sau đó, nếu biểu tượng “Selfie bằng lòng bàn tay” hiển thị chữ ON, quý khách có thể đưa bàn tay lên để máy ảnh có thể nhận biết được thao tác và tiến hành chụp ảnh. 

Thiết bị sẽ thực hiện thao tác chụp ảnh sau hai giây.

Chụp ảnh chân dung bằng thao tác bàn tay

Trường hợp sau khi quý khách đã chọn mở chức năng này nhưng vẫn không chụp ảnh được bằng thao tác bàn tay, vui lòng thử các bước sau:

- Nắm bàn tay lại và mở ra tự nhiên;

- Đóng ứng dụng Máy ảnh trong “Các ứng dụng gần đây” và thử lại.

Cảm ơn phản hồi của bạn