Điểm khác biệt giữa S Voice và Bixby Voice?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Bixby Voice hỗ trợ tất cả tác vụ có thể thao tác qua cảm ứng trên thiết bị,
Trong khi đó, S Voice hỗ trợ chung các tác vụ đơn giản như mở Bộ sưu tập, gửi tin nhắn, tìm kiếm internet… 

Điểm khác biệt giữa S Voice và Bixby Voice?

Cảm ơn phản hồi của bạn