Những điểm khác nhau giữa S Voice và Bixby Voice

Ngày cập nhật gần nhất : 27-12-2022
View of the Bixby logo over the main screen of the app.

Thiết bị Galaxy hỗ trợ sử dụng qua việc nhận dạng giọng nói. Tính năng S-Voice và Bixby Voice đều là nhận dạng giọng nói, tuy nhiên sẽ mang đến những trợ giúp khác nhau. Hãy cùng tham khảo 2 tính năng thú vị này trong bảng bên dưới.

voice

S-Voice

Bixby Voice

Ra lệnh

Chỉ hỗ trợ những lệnh đơn giản

Hỗ trợ các lệnh phức tạp

Hiểu ý định của người dùng dựa vào dữ liệu sử dụng và tình huống
Có thể gợi ý các lệnh người dùng sẽ hỏi theo Thời gian/Địa điểm/Công việc

Trải nghiệm người dùng

Không có thiết kế riêng biệt khi vận hành

Phản hồi các tương tác với ngôn ngữ tự nhiên và qua đối thoại

Cải thiện phản hồi cảm xúc thông qua tông giọng quen thuộc

Thông minh và phản hồi mượt hơn

Yêu cầu

Không yêu cầu Samsung Account

Một vài tính năng yêu cầu kết nối Internet

Không yêu cầu Samsung Account và kết nối Internet

Tác vụ

Đơn giản (mở Bộ sưu tập, Gửi tin nhắn, Tìm kiếm trong trình duyệt...)

Thao tác nhanh các chức năng thông qua Giọng nói và Cảm ứng

Tìm hiểu thêm về Bixby Voice tại đây.

Cảm ơn phản hồi của bạn