Cập nhật Android OS 7.0 Nougat, giao diện có khác không?

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

Những thay đổi chính về giao diện và trải nghiệm người dùng được củng cố.

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?
Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, giao diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn