Hướng dẫn gỡ cài đặt ứng dụng trên thiết bị Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 26-12-2022

Đối với những ứng dụng đã tải về (từ CH Play hoặc Samsung Apps), bạn có thể gỡ cài đặt (uninstall) khi không muốn sử dụng nữa. Vui lòng tham khảo 2 phương thức gỡ cài đặt được hiển thị bên dưới.

Ứng dụng đã tải về và dữ liệu của ứng dụng đã lưu trên dung lượng lưu trữ sẽ không thể khôi phục sau khi gỡ cài đặt.

Trên màn hình ứng dụng

1 Trên màn hình ứng dụng, chọn bằng cách ấn và giữ vào ứng dụng mong muốn gỡ cài đặt (uninstall). Chọn Gỡ cài đặt.
uninstallapps1
2 Chọn OK để xác nhận gỡ cài đặt ứng dụng.
uninstallapps2

Trên danh mục Cài đặt

1 Truy cập danh mục Cài đặt. Chọn Ứng dụng.
uninstallapps3
2 Chọn ứng dụng mong muốn gỡ cài đặt. Chọn Gỡ cài đặt.
uninstallapps4
3 Chọn OK để xác nhận gỡ cài đặt ứng dụng.
uninstallapps5

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn