Hướng dẫn gỡ cài đặt ứng dụng tải về trên thiết bị Galaxy

Ngày Cập nhật Gần nhất : 01-07-2019

Đối với những ứng dụng đã tải về (từ CH Play hoặc Samsung Apps), bạn có thể gỡ cài đặt (uninstall) khi không muốn sử dụng nữa. Vui lòng tham khảo 2 phương thức gỡ cài đặt được hiển thị bên dưới.

Ứng dụng đã tải về và dữ liệu của ứng dụng lưu trên bộ nhớ thiết bị sẽ không thể khôi phục sau khi gỡ cài đặt.

Trên màn hình ứng dụng

1 Trên màn hình ứng dụng, chọn bằng cách ấn và giữ vào ứng dụng mong muốn gỡ cài đặt (uninstall). Chọn Gỡ cài đặt.
uninstallapps1
2 Chọn OK để xác nhận gỡ cài đặt ứng dụng.
uninstallapps2

Trên danh mục Cài đặt

1 Truy cập danh mục Cài đặt. Chọn Ứng dụng.
uninstallapps3
2 Chọn ứng dụng mong muốn gỡ cài đặt. Chọn Gỡ cài đặt.
uninstallapps4
3 Chọn OK để xác nhận gỡ cài đặt ứng dụng.
uninstallapps5

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Thư điện tử

Gửi phản hồi đến Samsung Việt Nam

Ban Giám đốc

Gửi phản hồi đến Ban Giám đốc Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Liên hệ