Samsung Connect có thể kết nối S8/S8+ với thiết bị nào?

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

Samsung Connect cho phép bạn tìm nhanh và kết nối đến các thiết bị ở gần, thiết bị gia dụng, TVs hoặc sản phẩm Internet of Things (IoT). Bạn có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị đã kết nối. Samsung Connect chỉ hỗ trợ một số thiết bị Samsung.

Để xem danh sách các thiết bị được hỗ trợ, truy cập vào thư mục Samsung, chạy ứng dụng Samsung Connect rồi chọn Catalogue.  

Samsung Connect có thể kết nối S8/S8 plus với tất cả thiết bị dùng ở nhà?

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn