Tìm hiểu về Samsung Bixby Home & cách kích hoạt

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

Đó là 1 trang gồm các thẻ được sắp xếp liên kết đến các ứng dụng và dịch vụ của thiết bị lẫn bên thứ 3 và chúng được cải tiến bằng cách học thói quen sử dụng của người dùng qua thao tác hàng ngày. (Trước đây nó chỉ được dùng để cung cấp trang tin tức như CNN).

 

Chức năng chính:

activatebixbyhome
1 Nó cung cấp đường dẫn nhanh và dễ dàng đến các ứng dụng/chức năng/dịch vụ bằng cách phân thích thói quen người dùng.
2 Nó cũng thể hiện các hoạt động khác nhau từ các trang mạng xã hội trong 1 thẻ riêng.
3 Nó cho phép các ứng dụng bên thứ 3 mà bạn thích hiển thị (như tiêu đề tin tức, từ khóa thú vị).
4 Nó cũng cho phép bạn thao tác một số thứ trên thẻ. Ví dụ: Lịch-Bản đồ, Gọi Uber, Chia sẻ vị trí/hình ảnh...

Cảm ơn phản hồi của bạn