Thư mục Bảo mật trên thiết bị Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 21-05-2024

Chúng tôi biết việc bạn có thể cất giữ ảnh, video, file, ứng dụng và dữ liệu mà bạn cho là riêng tư ở một nơi an toàn thì quan trọng như thế nào. Đó là lý do tại sao một trong những công cụ hữu ích nhất trên thiết bị Galaxy của bạn là Thư mục Bảo mật, nơi bạn có thể lưu trữ mọi thứ bạn muốn với mức bảo mật tối đa. Để tìm hiểu thêm về điều này, hãy đọc phần bên dưới.

Xem ví dụ về màn hình Thư mục Bảo mật với biểu tượng Thư mục Bảo mật ở vị trí nổi bật nhất.

Sự an toàn cho nội dung của bạn là điều thiết yếu, đó là lý do tại sao Thư mục Bảo mật có mức độ bảo mật cao nhất. Các thư mục của bạn được Samsung Knox bảo vệ, để đảm bảo rằng tất cả các thông tin của bạn được giữ an toàn trước các cuộc tấn công với dụng ý xấu. Để đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo mật nhất có thể, bạn cũng có thể bảo vệ Thư mục Bảo mật bằng mật khẩu hoặc khóa sinh trắc học.

Nếu bạn muốn tạo Thư mục Bảo mật của riêng mình, hãy làm theo các bước sau:

Xem màn hình “Cài đặt” với tùy chọn “Sinh trắc học và bảo mật” được làm nổi bật. Xem màn hình “Cài đặt” với tùy chọn “Sinh trắc học và bảo mật” được làm nổi bật.

Bước 1. Vào phần Cài đặt và nhấn vào “Sinh trắc học và bảo mật”.

Xem màn hình “Sinh trắc học và bảo mật” với tùy chọn “Thư mục Bảo mật” được làm nổi bật. Xem màn hình “Sinh trắc học và bảo mật” với tùy chọn “Thư mục Bảo mật” được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào “Thư mục Bảo mật”.

Xem màn hình “Chào mừng bạn đến với Thư mục Bảo mật” với tùy chọn "Tiếp tục" được làm nổi bật. Xem màn hình “Chào mừng bạn đến với Thư mục Bảo mật” với tùy chọn "Tiếp tục" được làm nổi bật.

Bước 3. Đăng nhập vào Tài khoản Samsung của bạn hoặc tạo một tài khoản. Đọc Điều khoản và Điều kiện và nhấn vào “Tiếp tục”.

Xem màn hình “Cấp quyền cho Thư mục Bảo mật” với “Tiếp tục” được làm nổi bật. Xem màn hình “Cấp quyền cho Thư mục Bảo mật” với “Tiếp tục” được làm nổi bật.

Bước 4. Đọc tất cả các quyền mà Thư mục Bảo mật yêu cầu. Nếu bạn đồng ý, hãy nhấn vào "Tiếp tục".

Xem màn hình “kiểu khóa Thư mục Bảo mật” với tùy chọn “Mẫu hình” được làm nổi bật. Xem màn hình “kiểu khóa Thư mục Bảo mật” với tùy chọn “Mẫu hình” được làm nổi bật.

Bước 5. Lựa chọn kiểu khóa bạn muốn sử dụng và nhấn vào đó. Bạn có thể chọn giữa “Mẫu hình”, “PIN” hoặc “Mật mã”. Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn "Vân tay".

Xem màn hình “Đặt mẫu hình Thư mục Bảo mật” với tùy chọn “Tiếp tục” được làm nổi bật. Xem màn hình “Đặt mẫu hình Thư mục Bảo mật” với tùy chọn “Tiếp tục” được làm nổi bật.

Bước 6. Đặt mẫu hình và nhấn vào “Tiếp tục”. Thực hiện quá trình này hai lần.

Xem màn hình Ứng dụng với biểu tượng “Thư mục Bảo mật” được làm nổi bật. Xem màn hình Ứng dụng với biểu tượng “Thư mục Bảo mật” được làm nổi bật.

Bước 7. Một phím tắt đến “Thư mục Bảo mật” sẽ được thêm vào màn hình Ứng dụng của bạn.

Để thêm file vào Thư mục Bảo mật của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1 Mở Thư mục Bảo mật của bạn và nhấn vào biểu tượng tùy chọn khác.
2 Nhấn vào “Thêm file”.
3 Lựa chọn loại file mà bạn muốn thêm vào Thư mục Bảo mật của mình và nhấn vào đó.
4 Chọn các mục và nhấn vào “Xong”.
5 Một bảng chọn bật lên sẽ mở ra trong màn hình Thư mục Bảo mật và cho bạn chọn "Hủy", "Sao chép" hoặc "Di chuyển". Chọn tùy chọn bạn muốn và nhấn vào tùy chọn đó.
6 Bạn có thể truy cập vào các file của mình bằng cách nhấn vào "File của Bạn".

Để thêm ứng dụng vào Thư mục bảo mật của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1 Mở Thư mục Bảo mật của bạn và nhấn vào biểu tượng dấu cộng.
2 Nhấn vào ứng dụng bạn muốn thêm và ấn “Thêm”.
3 Ứng dụng sẽ xuất hiện trong Thư mục Bảo mật của bạn.

Có, bạn có thể ẩn Thư mục Bảo mật để nó không xuất hiện trên màn hình Ứng dụng hoặc màn hình chính của bạn. Thư mục Bảo mật sẽ được ẩn và đặt trong bảng thông báo của bạn.

Trên thiết bị của bạn, hãy làm theo các bước sau:

Xem màn hình cài đặt thiết bị với tùy chọn "Sinh trắc học và bảo mật" được làm nổi bật. Xem màn hình cài đặt thiết bị với tùy chọn "Sinh trắc học và bảo mật" được làm nổi bật.

Bước 1. Vào phần cài đặt thiết bị và nhấn vào “Sinh trắc học và bảo mật”.

Xem màn hình "Sinh trắc học và bảo mật" với tùy chọn "Thư mục Bảo mật" được làm nổi bật. Xem màn hình "Sinh trắc học và bảo mật" với tùy chọn "Thư mục Bảo mật" được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào “Thư mục Bảo mật” và nhập kiểu khóa của bạn.

Xem màn hình "Thư mục Bảo mật" với nút chuyển đổi "Thêm Thư mục Bảo mật vào màn hình Ứng dụng” được làm nổi bật. Xem màn hình "Thư mục Bảo mật" với nút chuyển đổi "Thêm Thư mục Bảo mật vào màn hình Ứng dụng” được làm nổi bật.

Bước 3. Tắt nút chuyển đổi bên cạnh “Thêm Thư mục Bảo mật vào màn hình Ứng dụng”.

Bạn cũng có thể hiển thị lại Thư mục Bảo mật của mình từ bảng thông báo bằng cách làm theo các bước sau:

Màn hình chính của Galaxy S22 với thao tác vuốt xuống ở trên cùng màn hình. Màn hình chính của Galaxy S22 với thao tác vuốt xuống ở trên cùng màn hình.

Bước 1. Trong màn hình chính, vuốt xuống hai lần để mở bảng thông báo.

Xem bảng thông báo với tùy chọn "Thư mục Bảo mật" được làm nổi bật. Xem bảng thông báo với tùy chọn "Thư mục Bảo mật" được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào “Thư mục Bảo mật”.

Khi biểu tượng Thư mục Bảo mật tắt, Thư mục Bảo mật của bạn sẽ bị ẩn. Khi biểu tượng được bật, Thư mục Bảo mật của bạn sẽ xuất hiện trong màn hình ứng dụng.

Nếu bạn muốn gỡ bỏ Thư mục Bảo mật trên thiết bị Galaxy của mình, hãy làm theo các bước sau:

Mở Thư mục Bảo mật của bạn → Nhấn vào biểu tượng tùy chọn khác → Cài đặt → Cài đặt khác → Gỡ cài đặt → Lựa chọn nếu bạn muốn di chuyển các file media ra khỏi Thư mục Bảo mật của mình → Gỡ cài đặt.

Cảm ơn phản hồi của bạn