Vị trí nào để tôi có thể lắp thẻ nhớ ngoài trên Galaxy S6 edge?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Galaxy S6 edge được trang bị với một bộ nhớ trong cơ bản. 

 

Trong khuôn khổ ý tưởng và thiết kế của thiết bị Galaxy S6 sẽ không hỗ trợ gắn thẻ nhớ ngoài. Nếu muốn chuyển dữ liệu từ thiết bị Galaxy cũ sang Galaxy S6, có thể dễ dàng chuyển các dữ liệu hiện có (bao gồm cả thẻ nhớ) bằng cách sử dụng Smart Switch Mobile.

 

Và trong khi sử dụng Galaxy S6 edge, nếu muốn tạo một bản sao lưu trên thiết bị, hãy sao lưu các tập tin như “Hình ảnh” đến PC sử dụng chế độ “Được kết nối như thiết bị media (MTP)“ hoặc sử dụng chương trình “Samsung Smart Switch PC” (*có thể tải về tại www.samsung.com/smartswitch).

 

Ngoài ra, chúng tôi khuyên người sử dụng nên sao lưu và đồng bộ dữ liệu thường xuyên bằng cách sử dụng tài khoản Samsung hoặc Google. 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page