Hướng dẫn kết nối một cáp AV IN/Component IN trên TV Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Kết nối cáp Component (chỉ dành cho các kiểu máy có Component IN/ AV IN):

 

Kết nối cáp Component với kết nối đầu vào Component của TV và các kết nối đầu ra Component của thiết bị sử dụng bộ điều hợp Component và AV như trong hình dưới đây. Đảm bảo kết nối các đầu nối có cùng màu với nhau (xanh dương nối với xanh dương, vàng nối với vàng).

Làm thế nào để kết nối một cáp AV IN/ Component IN trên TV UA55K5500AKXXV?

Lưu ý: Để sử dụng thiết bị Component, kết nối một cáp Component (màu xanh dương) và một cáp AV (màu vàng).

Kết nối với cáp AV (composite) (chỉ đối với mẫu máy có cổng Component IN/ AV IN):

 

Kết nối cáp video và âm thanh với bộ điều hợp được cung cấp sau khi tham khảo hình vẽ dưới đây, sau đó kết nối bộ điều hợp giữa cổng Component/AV IN từ TV của bạn với cổng OUT của thiết bị ngoại vi. Khi thực hiện kết nối cáp, hãy đảm bảo rằng màu sắc của cáp và cổng là trùng khớp với nhau.

Làm thế nào để kết nối một cáp AV IN/ Component IN trên TV UA55K5500AKXXV?

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng thiết bị AV (composite), hãy tháo bộ điều hợp Component.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn