Cách đăng ký nhận ưu đãi từ ứng dụng VTVcab On

Ngày cập nhật gần nhất : 21-10-2020
1 Mở ứng dụng VTVcab On

Trên Remote bấm vào phím Home (biểu tượng ngôi nhà), di chuyển đến biểu tượng ứng dụng ON và bấm "OK”. 

2 Đăng ký ưu đãi

Ở màn hình chính của ứng dụng, click vào ô “Đăng nhập".

Nhập số điện thoại chưa từng đăng kí ứng dụng ON (nhập đầy đủ tất cả các số kể cả số 0) và chọn “Tiếp tục”.

Lưu ý: Nếu sau khi ấn “Tiếp tục” ứng dụng yêu cầu nhập mật khẩu thì số điện thoại bạn vừa nhập đã được tạo tài khoản trước đó. Vui lòng dùng số điện thoại khác để đăng ký tài khoản mới.

3 Nhập OTP và tạo mật khẩu

Mã xác nhập (OTP) sẽ được gửi đến số điện thoại bạn vừa nhập. Vui lòng nhập chính xác dãy số OTP và chọn "Xác nhận".

Sau đó, hệ thống sẽ yêu cầu tạo mật khẩu tương ứng với số điện thoại bạn đăng ký. Chọn "Đồng ý" sau khi đã nhập mật khẩu mong muốn.

4 Đăng ký ưu đãi đã hoàn tất.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page