Sử dụng Bixby trên Samsung Smart TV

Ngày cập nhật gần nhất : 05-01-2021
Sử dụng Bixby Sử dụng Bixby

Lưu ý:

 • Tính năng này yêu cầu kết nối mạng.
 • Cần đăng ký/nhập tài khoản Samsung trên TV.
 • Ảnh chụp màn hình thiết bị và menu chỉ là mẫu bằng tiếng Anh - chúng cũng có sẵn bằng ngôn ngữ của quốc gia bạn.

Phần I. Đăng ký giọng nói

Bước 1. Nhấn biểu tượng Giọng nói và bật tính năng Đánh thức giọng nói.

Lưu ý:

 • Nếu bạn không bật tính năng Đánh thức giọng nói, bạn chỉ có thể kích hoạt Bixby bằng cách nhấn biểu tượng giọng nói trên điều khiển từ xa.
 • Pin của điều khiển từ xa sẽ suy hao nhiều hơn khi sử dụng tính năng Đánh thức giọng nói.

Bước 2. Chọn Bắt đầu tạo voice ID.

Lưu ý:

 • Tùy vào môi trường, bạn có thể không kích hoạt thành công giọng nói.
 • Voice ID có thể được kích hoạt với giọng nói tương tự hoặc đã ghi âm.
 • Thông tin giọng nói chỉ được sử dụng cho TV này.

Bước 3. Đọc nội dung câu hiển thị trên TV.

Bước 4. Nhấn và giữ nút giọng nói, đọc nội dung câu hiển thị trên TV, và bỏ nhấn nút.

Bây giờ, Bixby có thể nhận dạng giọng nói của bạn.

Phần II. Sử dụng Bixby

 • Giải pháp 1. Bật Bixby bằng giọng nói. Bạn có thể kích hoạt bằng cách nói "Hi, Bixby". Khi đã kích hoạt, biểu tượng Bixby sẽ hiển thị và đèn LED trên điều khiển chuyển sang đỏ. Khoảng cách hợp lí giữ bạn và điều khiển là 1.5m.
 • Giải pháp 2. Bật Bixby bằng cách nhấn nút giọng nói trên điều khiển. Nhấn và giữ nút và đọc 1 câu lệnh, và bỏ nhấn nút.
 • Khám phá ngay. Nếu bạn chọn, bạn có thể xem tất cả dịch vụ của Bixby.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn