Cách sử dụng Truy Cập Từ Xa với Samsung SmartTV

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

Nếu bạn muốn TV có thể hiển thị như máy tính, hãy trải nghiệm với Samsung Smart TV. Khi bạn cần truy cập trang web MS Office 365 hoặc chia sẻ màn hình máy tính, có một cách đơn giản để truy cập máy tính với TV từ xa.

Sử dụng Truy cập Từ xa khi bạn làm việc và học tập ở nhà

Mỗi ngày trôi qua, các chức năng có thể thực hiện trên TV ngày càng phát triển. Bên cạnh chức năng truy cập máy tính từ xa và phản chiếu máy tính, bạn có thể truy cập trực tiếp MS Office 365 và làm việc với tài liệu ngay trên TV. Hãy xem các tính năng có trong Truy cập Từ xa.

Ba phương thức kết nối với Truy cập Từ xa trên TV

Ba chức năng cơ bản có sẵn trong menu Truy cập Từ xa. Remote máy tính cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa thông qua mạng IP, Chia sẻ Màn hình phản chiếu máy tính hoặc điện thoại thông minh được kết nối trong cùng mạng Wi-Fi, và chức năng Office 365 có thể truy cập trực tiếp bằng trình duyệt web của TV.

ba cách sử dụng khác nhau bởi chức năng truy cập từ xa

Remote máy tính Từ xa cho phép bạn điều khiển máy tính từ Smart TV. Trước tiên, bạn cần biết địa chỉ IP, tên người dùng và mật khẩu chính xác của máy tính để sử dụng các tính năng của Remote máy tính. Kết nối bàn phím và chuột với TV và làm theo hướng dẫn về cách truy cập vào máy tính của bạn trên TV. 

Cách kết nối với Remote P

Bước 1. Chọn Nguồn trên menu Smart Hub, sau đó chọn Truy cập Từ xa.

menu cài đặt truy cập từ xa

Bước 2. Chọn Remote máy tính trong menu Truy cập Từ xa.

bảng điều khiển chính truy cập từ xa đến máy tính từ xa

Bước 3. Nhập Địa chỉ IP của máy tính và ID người dùng và mật khẩu của bạn.

kết nối với pc từ xa

Lưu ý: Tính năng này chỉ có trên các mẫu TV 2019 và mới hơn. TV và máy tính của bạn phải kết nối với mạng.

Kiểm tra tùy chọn Kích hoạt Máy tính Từ xa trên Remote máy tính

Bạn phải đảm bảo rằng đã kích hoạt cài đặt Máy tính Từ xa trên máy tính máy tính của bạn. Vào menu Control Panel trên máy tính và chọn Máy tính Từ xa (Remote Desktop), sau đó bật tùy chọn Kích hoạt.

cài đặt pc để kích hoạt máy tính từ xa

Thiết bị hỗ trợ

Window: Chỉ được hỗ trợ bởi Window 7 Professional hoặc cao hơn có RDP (Remote Desktop Protocol - Giao thức Máy tính Từ xa) trừ win10 Home

MAC: Chỉ được hỗ trợ bởi MAC OSX 10.5 hoặc cao hơn có VNC (Virtual Network Computing for Mac)

Lưu ý: 

  • Nếu kết nối MAC máy tính sử dụng VNC quá chậm, bạn cần cài đặt ứng dụng và cài đặt bổ sung giảm độ phân giải.
  • Không hỗ trợ âm thanh cho VNC. (hạn chế của Giao thức)
  • Được hỗ trợ với điều kiện sử dụng cùng Điểm truy cập. (Nếu không nhập IP, danh sách IP được hiển thị trong cùng Điểm truy cập)
  • Cài đặt máy tính phải là ‘Cho phép điều khiển từ xa’, và Linux không được hỗ trợ.

Truy cập Từ xa cũng có Wi-Fi Direct, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ màn hình liền mạch giữa TV và máy tính. Để chia sẻ màn hình máy tính của bạn trên TV hoặc ngược lại, hãy tham khảo các hướng dẫn trên màn hình để điều chỉnh cài đặt và kết nối TV với máy tính thông qua Wi-Fi.

Cách kích hoạt Chia sẻ Màn hình

Bước 1. Trên máy tính của bạn, chọn Trung tâm Quản lý hoặc Thiết bị trong vùng thông báo của thanh tác vụ.

thanh tác vụ trên pc

Bước 2. Chọn Kết nối hoặc Chiếu, sau đó chọn TV để hoàn tất kết nối.

chọn tv trên pc

Lưu ý: 

  • Chia sẻ Màn hình chỉ được hỗ trợ bởi Window 10 Professional hoặc phiên bản cao hơn. 
  • Không có giới hạn độ phân giải, vì màn hình máy tính được chụp theo thời gian thực và được mã hóa lại theo các chuẩn do TV hỗ trợ.

Bạn có thể truy cập trang web MS Office 365 thông qua tính năng Truy cập Từ xa để chỉnh sửa Word, Excel và PowerPoint.

Tính năng này dựa trên Dịch vụ Đám mây của trình duyệt web trên TV. Do đó, sẽ không có giới hạn về hệ điều hành.

Cách truy cập Office 365

Bước 1. Chọn biểu tượng Office 365 trên bảng điều khiển Truy cập Từ xa.

bảng điều khiển truy cập từ xa đến office365

Bước 2. Nhập ID và mật khẩu của bạn cho tài khoản Microsoft Office.

màn hình đăng nhập office 365

Lưu ý: Một số ký hiệu không được hỗ trợ bởi phông chữ Samsung One UI có thể không hiển thị rõ ràng.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình thiết bị và menu chỉ là hình ảnh mẫu bằng tiếng Anh, nhưng các chức năng này có sẵn bằng ngôn ngữ của quốc gia bạn.

Cảm ơn phản hồi của bạn